Detalji obuke

Home   /   Predstojeće izmene Zakona i aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a

Informacije obuke

 • WEBINAR:20. januar 2021. godine od 10h
 • Predavač:Pavle Kutlešić, LL.M, poreski stručnjak
 • Kotizacija:11.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Novogodišnji popust:Za prijave u ovom terminu odobravamo popust od 15%

Predstojeće izmene Zakona i aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a

Webinar će na prvom mestu obrađivati predstojeće izmene zakona i podzakonskih akata iz oblasti PDV-a u okviru izmena Zakona o PDV-u i dugoočekivanog objedinjenog Pravilnika za PDV. Takođe, bavićemo se aktuelnostima u primeni postojećih zakonskih rešenja.

Nastavu će voditi poreski stručnjak Pavle Kutlešić, LL.M.

 

Teme webinara:

1) Predstojeće izmene zakona i podzakonske regulative iz oblasti PDV-a u okviru izmena Zakona o PDV-u i dugoočekivanog objedinjenog pravilnika za PDV

 • Izmene u vezi sa vrednosnim vaučerima, naročito u slučajevima kada izdavalac vaučera i lice koje vrši promet nisu ista lica;
 • Izmene u vezi sa prometom u oblasti građevinarstva i vrednosnim pragom pragom od 500.000 RSD, delimičnim prometima i avansima;
 • Način utvrđivanja osnovice za PDV u slučaju iznosa koji se naplaćuju u ime trećih lica;
 • Način storniranja računa, u slučaju izdavanja računa obveznicima, licima koja nisu obveznici i u slučaju računa koji se samo evidentiraju u računovodstvenom programu.

2) Pregled pravila o elektronskim računima, njihovom uticaju na PDV oporezivanje, imajući u vidu dopune Zakona o PDV-u u vezi sa elektronskim računima, kao i promene koje se u ovom polju mogu očekivati u bliskoj budućnosti

3) Najaktuelnija pitanja iz oblasti PDV-a koja su se pojavljivala u praksi poreskih obveznika, Poreske uprave i Ministarstva finansija u toku 2020. godine

 • Poreske implikacije novonastalih okolnosti usled COVID-19 pandemije
 • Prometi bez naknade
 • Nabavke za potrebe zaposlenih i korišćenje resursa obveznika za potrebe zaposlenih
 • Avansi, povraćaj i promene namena avansa
 • Kalo, rastur, kvar, lom i drugi  rashodi

4) Diskusija, pitanja iz oblasti PDV-a, rešavanje problema iz svakodnevne poslovne prakse polaznika.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 11.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

Za prijave i uplate u ovom terminu, odobravamo novogodišnji popust od 15%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs