Detalji obuke

Home   /   Interni akt o IKT bezbednosti – praktična izrada dokumenta

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:24. maj 2019. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Interni akt o IKT bezbednosti – praktična izrada dokumenta

KONKRETNA IZRADA STVARNOG INTERNOG AKTA PRILAGOĐENOG POTREBAMA VAŠE ORGANIZACIJE

Ustanovama i preduzećima koja imaju odgovornost nad osetljivim podacima od opšteg interesa, kao i podacima o ličnosti, Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, broj 6/2016) propisuje jasne mere zaštite od bezbednosnih rizika, kao i odgovornost pravnih lica u procesima upravljanja i korišćenja IKT sistema.

U skladu sa ovim Zakonom, posedovanje internog Akta o IKT bezbednosti je zakonska obaveza svakog preduzeća i ustanove koje raspolažu i imaju odgovornost nad osetljivim elektronskim podacima od opšte važnosti, kao i podacima o ličnosti. Opšta uputstva o izradi, koja propisuje Zakon, potrebno je prilagoditi svakom preduzeću i ustanovi, shodno njihovoj internoj poslovnoj organizaciji, IT opremi i procesima kao i organizaciji rada.

Zakonski rok za izradu ovog akta bio je 1. mart 2017. godine. Ukoliko još uvek niste izvršili usaglašavanje zakonskih propisa sa svojom internom organizacijom i niste izradili Interni akt o IKT bezbednosti, ulazite u rizik prekršajne odgovornosti za koju su propisane kazne u rasponu od 50.000,00 do čak 2.000.000,00 dinara, za pravno, odnosno od 5.000,00 do 50.000,00 za odgovorno lice u pravnom licu.

U toku je javna rasprava o izmenama i dopunama ovog zakona, čije se usvajanje očekuje u narednim mesecima. Kakve su to izmene i kako će one uticati na operativnu primenu osnovnog Zakona, te kako ih već sada integrisati u interne procedure kao i u sam Akt o IKT bezbednosti, saznaćete na našem seminaru.

Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni da:

 • prepoznaju Akt o bezbednosti kao svoju poslovnu obavezu
 • Odrede poziciju, odgovornost i izvršenje novih radnih obaveza svakog zaposlenog u svojoj poslovnoj organizaciji po pitanjima IKT bezbednosti – detaljno objašnjenje obaveza direktora, pravnika i IT administratora;
 • Sagledaju svoju trenutnu informatičku organizovanost i odrede neophodne korake u daljem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
 • Samostalno izrade svoj interni Akt o IKT bezbednosti i prateće procedure koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa prierima koje će dobiti na samoj radionici.

Obuka je namenjena:

 • Direktorima i menadžerima
 • Sekretarima i pravnicima
 • Referentima za primenu poslovnih standarda i organizaciju rada
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavači:

 • Olga Zorić, ekspert i konsultant za pitanja organizacije rada
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i ekspert za elektronsko poslovanje i sisteme IKT bezbednosti.

 

NASTAVNI PROGRAM

1) Moja poslovna organizacija kao obveznik Zakona o IKT bezbednosti

 • Detalji Zakona i objašnjenje obaveza njegove primene u zavisnosti od ustanova i preduzeća odakle dolaze polaznici radionice
 • Na koji način započeti ili nastaviti sa primenom Zakona u mojoj ustanovi? Kao efikasno organizovati tim za primenu zakona? Koje su uloge direktora, pravnika i odgovornog lica za IT poslove?
 • Šta raditi u slučaju da poslovna organizacija nema stalno zaposleno stručno lice za IT poslove?

2) Sajber kriminal i realni rizici u svakodnevnom poslovanju

 • Koje su realne opasnosti po poslovanje a koje mere zaštite – diskusija o oblicima rizika kojima mogu biti izložene poslovne organizacije polaznika?
 • Koji su rizici kojih nismo svesni a realnost su u trenutnom informatičkom svetu i kako se dodatno organizovati uz povećanje bezbednosnih uslova?
 • Neophodan obim i vrsta ulaganja u opremu i servise – analiza realnih slučajeva samih polaznika.

3) Sadržaj i oblik Akta o IKT bezbednosti – osnovni primer

 • Prikaz i objašnjenje najavljenih izmena novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti – Šta se od obaveza ukida, a šta se novo uvodi?
 • Prikaz sadržaja i oblika kompletnog Akta o IKT bezbednosti urađenog za opšti slučaj (obezbeđen elektronski primerak za svakog polaznika)
 • Diskusija o varijantama Akta prilagođenog poslovnim organizacijama svakog polaznika radionice (zajednički rad uz korišćenje prilagođenog pisanog materijala za svakog polaznika).

4) Izrada internih procedura i drugih dokumenata o organizaciji rada

 • U kojoj meri i na koji način dopuniti osnovna itnerna akta radi izvršenja radnih obaveza i definisanja prava odgovornih za IKT bezbednost
 • Koje nove procedurek, pravilnike i ugovore treba posedovati da bi se uspešno implementirao Akt o IKT bezbednosti
 • Radionički rad sa pripremljenim elektronskim verzijama ovih dokumenata i prilagođenje internoj organizaciji preduzeća i ustanova polaznika.

5) Osnovna obuka o IKT bezbednosti za svakog zaposlenog

 • Zakonska obaveza preduzeća i ustanova o internoj obuci svih zaposleninh o osnovama IKT bezbednosti
 • Prikaz primera prezentacije sa informacijama koje su dovoljne za osnovnu obuku o IKT bezbednosti namenjenoj svakom zaposlenom u poslovnoj organizaciji polaznika
 • Osposobljavanje polaznika za samostalno izvršenje obuke u njihovim organizacijama (obezbeđena elektronska verzija prezentacije na CD-u).

 

Kotizacija za program iznosi 10.500 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a). Za brze uplate odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika dodatnih 10%.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

Informacije:

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs