Detalji obuke

Home   /   Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:31. januar 2020. godine od 10 do 15,30h
 • Predavač::Slavica Narandžić, rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10500
 • Za sve prijave samom u ovom terminu - 10% novogodišnjeg popusta:Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

PREDLOG NOVOG ZAKONA O ARHIVIRANJU I NOVINE U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje – novine u zakonodavstvu

Predlog novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ušao je u skupštinsku proceduru 10. oktobra 2019. godine i očekuje se njegovo skoro usvajanje. Istovremeno, intenzivno se radi na usvajanju dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje.

Radna grupa za izradu Predloga zakona je sačinila Nacrt Zakona, koji je po održanoj javnoj raspravi, dostavljen Narodnoj skupštini RS 10. oktobra 2019. godine. Predloženi tekst zakona sadrži savremena zakonska rešenja u oblasti zaštite i nesumnjivo predstavlja veliki napredak u razvoju srpske arhivistike (npr: institut Arhivskog fonda Srbije, zaštita elektronskog dokumenta, institut privatne arhivske građe, nova organizacija arhivske službe i dr…).

Nakon tri realizovane radionice, oglašavamo upis treće grupe za 31. januar 2020. godine. Upoznajte se sa svim novinama i planiranim izmenama u arhivskom i kancelarijskom poslovanju, koje su vrlo blizu usvajanja i ulaska u punu primenu.

Predavač  

Kroz zakonske novine vodiće vas Slavica Narandžić, rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre, član Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, predavač i ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara na predmetu “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo”.

 

PROGRAM SEMINARA:

1) Predlog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji je 10. oktobra ušao u skupštinsku proceduru (integralni tekst Predloga zakona možete pogledati OVDE )

 • Predmet zakona
 • Pojam arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (sa posebnim osvrtom na obaveze stvaralaca arhivske građe u elektronskom obliku)
 • Nadležnost i obaveze arhiva
 • Stručni nadzor nad arhivskim poslovanjem
 • Kategorizacija arhivske građe
 • Korišćenje arhivske građe
 • Osnivanje arhiva i delatnost arhiva
 • Kaznene odredbe
 • Novine u odnosu na rešenja u postojećim propisima

2) Arhivsko poslovanje

 • Osnovni pojmovi
 • Utvrđivanje pravilnika o arhivskom poslovanju
 • Pojam i izrada Liste katgorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Osnovna evidencija arhivske građe i dokumentarnog materijala Arhivska knjiga
 • Preventivna zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala

3) Planirarne izmene propisa o kancelarijskom poslovanju

 • Važeći propisi
 • Osnovni pojmovi – predložene izmene
 • Uporedni prikaz procesa kancelarijskog poslovanja po važećim propisima i predloženim izmenama

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 10.500,00 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti:

 • Za prijave i uplate u ovom terminu – 10% popusta (novogodišnji popust)
 • Za dva i više učesnika – 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs