Detalji obuke

Home   /   Bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:29. jun 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu
 • Kotizacija i popusti:10.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima

PREVENTIVNE MERE ZA BEZBEDAN RAD; ZAKON I PODZAKONSKA AKTA

Sve više investicija u građevinskoj industriji, pa samim tim i sve više povreda na radu, zahteva i veću obučenost i stručnost svih aktera u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu. Obzirom na težinu posledica po zaposlene, visoke prekršajne kazne za poslodavce i moguću krivičnu odgovornost za neprimenjivanje mera za bezbedan rad, seminar kog organizujemo imaće fokus na primmeni preventivnih mera na gradilištima.

Predavač je ekspert za bezbednost i zdravlje na radu sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

 • Osnovne definicije iz Zakona
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca kod primene preventivnih mera za bezbedan rad
 • Obaveze prilikom korišćenja opreme za rad, opasnih materija, ličnih zaštitnih sredstava, procene rizika, vođenja evidencija, osposobljavanja za bezbedan rad, uočene greške i nedoumice u primeni odredbi zakona
 • Elementi inspekcijskog nadzora, ovlašćenja inspektora rada, obaveze i prava poslodavaca tokom inspekcijskog nadzora
 • Prekršajne odredbe i krivična odgovornost za propuste u primmeni mera za bezbedan rad

2) Primena mera za bezbedan rad na gradilištima

 • Podzakonska akta: a) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, b) Uredbe o bezbednosti i zdravlju na privremenim ili pokretnim gradilištima, c) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta
 • Mere za bezbedan rad prilikom izvođenja zemljanih radova, rad na visini, korišćenje skela, uređenje gradilišta, korišćenje električnih instalacija, dizalica, građevinskih mašina
 • Obaveze i odgovornosti lica za bezbednost i zdravlje  na radu, koordinatora, rukovodioca na gradilištu, poslodavaca i zaposlenih
 • Analiza nekoliko teških i smrtnih povreda na radu

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a)

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs