Detalji obuke

Home   /   Ček i menica u funkciji plaćanja i obezbeđenja

Informacije obuke

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:16. septembar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):16. septembar 2022. od 10h
 • Predavač:Radmila Gaćeša (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.000, odnosno 11.000 (detalji o popustima na stranici)

Ček i menica u funkciji plaćanja i obezbeđenja

Radmila Gaćeša

Obuka “Ček i menica u funkciji plaćanja i obezbeđenja” je namenjena pravnim licima i preduzetnicima, a ima za cilj da ukaže na brojne specifičnosti, prednosti, kao i moguće rizike korišćenja istih.

Predavač na obuci “Ček i menica” je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče banke za Zapadni Balkan i članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata, sa dvadesetogodišnjim predavačkim iskustvom u oblasti platnog prometa u zemlji, sa inostranstvom, instrumenata Trade Finance i dr…

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Ček

 • Šta je ček
 • Zakon o čeku
 • Vrste čekova: na ime, po naredbi i na donosioca
 • Zastarelost čeka
 • Odredbe Zakona o platnim uslugama i ček
 • Odredbe čl. 11. st. 2. Zakona o platnim uslugama (usluga javnog poštanskog operatera prijema i naplate čekova po tekućim računima potrošača)
 • Maksimalni iznos čeka

2) Menica

 • Pojam menice
 • Ko može biti izdavalac menice
 • Menica kao instrument plaćanja, instrument kreditiranja i instrument obezbeđenja
 • Bitni elementi menice
 • Vrste menica: sopstvena i vučena
 • Potpis / faksimil potpisa
 • Obaeza registracije menice, odnosno meničnog ovlašćenja
 • Izdavanje menice od strane privrednog društva u blokadi
 • Postupak naplate menice
 • Postupak prinudne naplate po osnovu menice
 • Rok zastarelosti menice
 • Šta je “lična menica”?
 • Postupak povlačenja menice

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju (Zemun, Pregrevica 168) ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.000,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.000,00. Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze  uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/506097

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs