Detalji obuke

Home   /   Disciplinski postupak, mobing i medijacija u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168
 • Vreme:27. april 2018. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Olga Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
 • Predavač:Olga Zorić, ekspert za oblast primene Zakona o obrazovanju i vaspitanju, stručni konsultant sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u ovoj oblasti
 • Kotizacija:7.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popust:Za preostala 3 slobodna mesta - 10%

Disciplinski postupak, mobing i medijacija u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Radionica “Disciplinski postupak, mobing i medijacija u ustanovama obrazovanja i vaspitanja” daće vam komplet informacija vezanih za suštinu i sprovođenje disciplinskih postupaka u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, u cilju njihovog efikasnog sprovođenja u praksi, specifičnostima mobinga u sferi obrazovanja i vaspitanja, kao i načinima zaštite i prevazilaženja kroz proces medijacije. Nakon ove radionice, polaznici će biti spremni da na uspešniji način pokreću i sprovode disciplinske postupke u svojim ustanovama sa što manjim rizikom od posledica koji on sam po sebi donosi, aktivno rade na redukciji mobinga i mirnom rešavanju radnih sporova.

Predavači:

 1. Olga Zorić, ekspert za oblast primene Zakona o obrazovanju i vaspitanju, stručni konsultant sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u ovoj oblasti
 2. Olga Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, licencirana od strane Ministarstva pravde, sertifikovani predavač EU za edukacije u oblasti vansudskog rešavanja radnih sporova i mobinga.

Radionica je namenjena:

 • ustanovama svih nivoa obrazovanja: predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole i ustanove visokog obrazovanja
 • predstavnicima sindikalnih organizacija
 • predstavnicima centara za socijalni rad

 

Program radionice:

I BLOK – DISCIPLINSKI POSTUPAK U OBRAZOVNOJ USTANOVI

1) Disciplinske odgovornosti u obrazovnoj ustanovi

 • Pojam i definisanje disciplinske odgovornosti
 • Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i učenika
 • Propisi i interna akta ustanove
 • Shodna primena Zakona o opštem upravnom postupku
 • Primena odredbi starog Pravilnika

2) Vrste disciplinskih postupaka

 • Disciplinski postupci koji se odnose na zaposlene
 • Disciplinski postupci koji se odnose na učenike

3) Pokretanje i sprovođenje discipinskog postupka

 • Osnovanost disciplinske prijave i prikupljanje potrebnih podataka za sprovođenje disciplinskog postupka
 • Izrada i dostavljanje zahteva za pokretanje disciplinskog postupka i vrste odluka
 • Pokretanje disciplinskog postupka, formiranje disciplinske komisije, vođenje i sadržaj zapisnika disciplinske komisije, donošenje odluke, ovlašćenje za izricanje disciplinske mere, ustanove, vođenje evidencije i brisanje izrečene disciplinske mere, odgovornost direktora, rokovi…
 • Disciplinske mere – vrste disciplinskih mera
 • Postupak po prigovoru – osnov za pokretanje prigovora, sadržaj prigovora, rokovi i postupanje;

II BLOK – MOBING I MEDIJACIJA U PROSVETI

1) Mobing u prosveti – prepoznavanje, razdvajanje od kršenja drugih radnih, socijalnih i ljudskih prava, kao i od zloupotrebe prava na zaštitu, motivi, profil mobera i žrtve na primerima iz prakse

2) Procesiranje mobinga:

 • Obaveza internog rešavanja: posredovanje kod poslodavca kao procesni uslov za tužbu
 • Sudska zaštita: tužbeni zahtevi, imovinski zahtevi, objava presude – primeri iz prakse
 • Privremene mere i pravo tužioca na odbijanje rada – deklarativna, faktički neostvariva prava

3) Interno posredovanje u sporu povodom mobinga – zakonska obaveza svih učesnika u postupku

 • Izbor posrednika – interni ili eksterni
 • Pokretanje, tok i faze posredovanja, uspešno okončanje sporazumom i neuspešno obustavom
 • Veštine posrednika kao uslov uspeha posredovanja – pravni okvir, komunikacija, emocionalna inteligencija
 • Sporazum – formulisanje, pravno dejstvo, praćenje i realizacija u praksi
 • Obustava – razlozi i pravne posledice

4) Utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu u disciplinskom postupku kao diskreciono pravo poslodavca

 • Prepoznavanje, utvrđivanje i sankcionisanje zloupotrebe na primerima iz prakse u prosveti

5) Dokazni postupak u sporu povodom mobinga – prebacivanje tereta dokazivanja na tuženog u praksi

 

Učesnici radionice dobijaju:

 1. Nastavni materijal – CD sa tekstovima i prezentacijama, primer Pravilnika o disciplinskoj i  materijalnoj odgovornosti zaposlenih i učenika, upitnik za sekretara ustanove, upitnik za direktora ustanove, PPT prezentacija iz oblasti mobinga i medijacije;
 2. Materijal za radionicu – CD sa tekstovima i prezentacijama, upitnici za sekretare i direktore ustanova, primer Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i učenika, Primer izveštaja disciplinske komisije, Primer odluke o izricanju disciplinske mere, Primer žalbe na rad disciplinske komisije, primeri iz prakse sa vežbama.

Kotizacija za radionicu iznosi 7.500 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a). Za preostala 3 slobodna mesta odobravamo popust od 10%.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Jelena Simović.

011/3077612, 7703007, 063/506097

prijava@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs