Detalji obuke

Home   /   Finansijsko elektronsko poslovanje – elektronsko računovodstvo

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:13. jun 2019. godine od 10 do 15,30
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:9.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Finansijsko elektronsko poslovanje – elektronsko računovodstvo

ZAKONSKI OKVIR, MODEL, PRAKTIČNA PRIMENA I PRAKSA

Korišćenje elektronskog dokumenta kao računovodstvene isprave (elektronsko računovodstvo) regulisano je čitavim setom nacionalnih zakona (Zakon o računovodstvu, Zakon o elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, mišljenja nadležnih ministarstava o statusu fakture bez pečata i potpisa), kao i nizom evropskih direktiva (Direktive 2010/45/EU, 910/2014, 2014/55/EU). Ovo je omogućilo da se svi procesi i koraci koji obuhvataju “tradicionalno” fakturisanje (na papiru), mogu obavljati pomoću elektronskih uređaja (kompjutera, pametnih telefona…), a razmena ovakvih računovodstvenih isprava se može vršiti elektronski, putem interneta.

Ishodi obuke:

 • Polaznici će biti osposobljeni za upotrebu elektronskih računovodstvenih isprava
 • Moći će da obaveze svoje poslovne organizacije kod prelaska na e-fakturisanje sprovedu u skladu sa pravnim i zakonskim okvirom
 • Osposobiće se da aktivno koriste čitav set elektronskih servisa koji omogućavaju generisanje i razmenu elektronskih dokumenata u celini;
 • Upoznaće se sa svim mogućnostima elektronskog računovodstva koji su usvojeni krajem prošle godine a stupili na snagu u januaru 2019. godine (e-faktura, usluga slanja e-dokumenta uz povratnicu, e- arhiviranje…)
 • Nauče kako da bezbedno raspolažu i čuvaju ovkvu vrstu elektronskih dokumenata

Obuka je namenjena:

 • Direktorima i menadžerima
 • Računovodstvenim agencijama
 • Rukokvodiocima finansijskih i računovodstvenih sektora
 • Računovođama i referentima koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavači: 

 • Olga Zorić, konsultant za finansijsko poslovanje
 • Vojskan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Pojam i pravni okvir e-fakturisanja

 • Definicija i sadržaj
 • Relefantni zakoni EU i Republike Srbije

2. Pravni status elektronskog dokumenta kao računovodstvene isprave

 • Pregled i tumačenje aktuelnih zakonskih normi u vezi elektronske računovodstvene isprave bez potpisa  i pečata
 • Propisi u najavi i očekivane implikacije u primeni

3. Uspešni poslovni modeli e-fakturisanja

 • Kako e-fakturisanje funkcioniše?
 • Struktuirana e-faktura i modeli izrade
 • Sa ili bez digitalnog potpisa?
 • Integracija sa postojećim računovodstvenim softverima
 • Elektronski računovodstveni dokumenti u posebnim oblicima – realini primer: HML file i kako ga konvertovati

4. Novi Zakon o e-dokumentu i njegov uticaj na e-fakturisanje

 • Mogućnosti pojednostavljenja kreiranja e-dokumenta
 • Usluge od poverenja kao mogućnosti za  potpuno zaokruživanje procesa izrade i sigurne dostave elektronskih računovodstvenih isprava
 • Koje računovodstvene isprave ne mogu postojati u elektronskom obliku i kako ih koristiti

5. Procesi prijema, obrade i arhiviranja elektronskih dokumenata

 • Efikasna organizacija prijema i slanja zvaničnih elektronskih dokumenata
 • Bezbedne metode arhiviranja i zaštite elektronskih dokumenata

6. Pitanja i odgovori, instrukcije, tumačenja

 

Kotizacija iznosi 9.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a). Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo popust od 5%. Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Informacije:

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs