Detalji obuke

Home   /   Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica

Informacije obuke

 • VEBINAR - ZOOM platforma:5. april 2023. godine od 11h
 • Predavači:Eksperti za poresko zakonodavstvo - detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:12.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica

OBUKA ZA PRIMENU PROPISA U SKLADU SA IZMENJENIM ODREDBAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i poznavanje propisa u ovoj oblasti, obezbeđuju  poslodavcima mogućnost najpovoljnijeg izbora prilikom zapošljavanja novih radnika, mogućnost retroaktivnog podnošenja zahteva za neke od novozaposlenih koji su ispunjavali uslove za poreske olakšice, kao i poboljšanje likvidnosti privrednog subjekta, kroz povraćaje dela isplaćenih sredstava za poreze i doprinose, a sve u skladu sa izmenjenim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Obuka je namenjena privednim subjektima koji zapošljavaju od jednog do sto i više zaposlenih – preduzetnicima, paušalcima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima, preduzetnicima poljoprivrendicima, predstavništvima, orgrancima stranog pravnog lica…

Predavači: Eksperti za primenu poreskog zakonodavstva.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Zakonski osnov

2) Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica u 2023. godini – vrste poreskih olakšica

 • Ko ima pravo na povraćaj
 • Ko se smatra novozaposlenim licem
 • Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu
 • Ko nema pravo na povraćaj
 • Postupak ostvarivanja prava na povraćaj
 • Rok za povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa
 • Pravni okvir

3) Fiskalne olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih radnika

4) Olakšice za zapošljavanje novog lica čija je zarada najmanje 76.500 dinara

5) Olakšice za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti obavlja istraživanje i razvoj

6) Olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom

7) Olakšice za novonastanjenog poreskog obveznika

8) Olakšice za novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost

9) Pitanja i odgovori, diskusija, rešavanje problema

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Obuka se realizuje on line, preko ZOOM platforme.

Kotizacija iznosi 12.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a). Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja. Link za pristup platformi šaljemo prijavljenim učesnicima dan ranije, a jedan link može da koristi samo jedna osoba koja je prijavljena za učešće.

 • Za brze uplate odoravamo popust od 10%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/506097

permanenteducom@gmail.com

prijava@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs