Detalji obuke

Home   /   Godišnji program poslovanja – praktična izrada i praćenje realizacije

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:17. decembar 2018. godine od 10 do 15,30
 • Predavači::Stanimirka Mijailović i Iva Pegan Karadžole, eksperti Ministarstva privrede
 • Kotizacij:8.500,00
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Godišnji program poslovanja – praktična izrada i praćenje realizacije

Zakonom o javnim preduzećima propisana je obaveza planiranja u javnim preduzećima koja se sastoji u donošenju godišnjeg, odnosno revidiranju trogodišnjeg programa poslovanja za svaku kalendarsku godinu, kao i izradi tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja.

Zakonski rok za predaju planova i izveštaja je istekao 1. decembra 2018. godine, međutim ima mnogo javnih preduzeća koja nisu stigla da u ovom roku predaju svoje planove. Iz tog razloga, realizujemo jednodnevnu praktičnu radionicu na kojoj ćete dobiti potpuno praktične instrukcije za izradu plana, koje će vam omogućiti da ovu svoju zakonsku obavezu izvršite u što kraćem vremenskom roku.

Predavači su eksperti Ministarstva privrede:

 • Stanimirka Mijatović, viši savetnik
 • Iva Pegan Karadžole, savetnik

 

PROGRAM RADA

1) Izrada godišnjeg programa poslovanja u skladu sa Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2019-2021. godine

 • Popunjavanje Exel tabela koje su sastavni deo programa poslovanja (obrada ćelija, teksta, kreiranje formula)
 • Pisanje tekstualnog dela GPP (Word, formatiranje teksta, formatiranje tabela, izrada sadržaja, numerisanje i dr)
 • Izrada finalnog teksta GPP (kopiranje Excel tabela u Word, kompletna tehnička obrada teksta)

2) Praćenje realizacije programa poslovanja od strane osnivača

 • Izrada i dostavljanje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja
 • Izrada i dostavljanje informacije o tromesečnim izveštajima o realizaciji godišnjeg programa poslovanja
 • Izrada i dostavljanje godišnje analize poslovanja javnih preduzeća, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju javnog preduzeća.

Radionica je namenjena:

 • zaposlenima u JP i JKP koji učestvuju u izradi GPP
 • rukovodiocima finansijskih, pravnih i kadrovskih službi
 • zaposlenima u JLS koji su zaduženi za praćenje poslovanja JKP i izradu Informacije i Analize

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za radionicu iznosi 8.500 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

Popusti: Za prijave i uplate u roku od 2 dana odobravamo popust od 5%, a za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju, tako da cena može biti umanjena za čak 15% i da iznosi svega 7.225 dinara po učesniku).

 

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

011/2147721, 3077612, 063/464493