Detalji obuke

Home   /   IKT bezbednost – novonastale obaveze

Informacije obuke

 • VEBINAR - on line, preko ZOOM platforme:28. septembar 2021. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a); Detalji o popustima na stranici

IKT bezbednost – novonastale obaveze

NOVE MERE I PROCEDURE ZA SPROVOĐENJE OPERATIVNOG RADA KOJE PROIZILAZE IZ SETA ZAKONA O DIGITALIZACIJI POSLOVANJA ZA SPROVOĐENJE IB, KAO I NEOPHODNE IZMENE U AKTU O IKT BEZBEDNOSTI

Sa objavljivanjem i početkom primene većeg broja zakonskih rešenja iz oblasti digitalizacije poslovanja, značajno se izmenila i proširila lista novih informatičko-poslovnih radnji koje zahtevaju nove bezbednosne mere. Ove novonastale obaveze kad je u pitanju IKT bezbednost stvaraju potrebu za proširenjem operativnog rada i odgovornosti odgovornih lica za primenu Zakona o informacionoj bezbednosti. Dodatno, nameću i potrebu za proširenjem prethodno definisanih mera zaštite u Aktu o IKT bezbednosti poslovne organizacije kao i izradu novih radnih procedura koje nisu postojale u prethodnom periodu.

Naš vebinar ima za cilj da upozna polaznike sa ovim novinama i prikaže načine i realne primere potrebnih izmena i dopuna bezbednosnih postupanja, kao što su obaveze po proširenom Zakonu o IB, a u skladu sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima:

 • Zakonom o računovodstvu,
 • Zakonom o elektronskom fakturisanju,
 • Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti,
 • Zakonom o eUpravi,
 • Zakonom o eDokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u ePoslovanju,
 • Procedure i definicije operativnog postupanja koje je potrebno proširiti u Aktu o IKT bezbednosti

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultant za organizaciju rada i korporativnu bezbednost
 • Vojkan Stanković IT konsultant za elektronsko poslovanje i IKT bezbednost

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) IKT bezbednost – pravni status i osobine Zakona 

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti i prateća podzakonska akta
 • Obaveze koje proističu iz Zakona i podzakonskih akata u zavisnosti od ustanova i preduzeća

2) Operativna postupanja koja proizilaze iz novih zakona

 • Bezbednosni uslovi obrade i arhiviranja elektronskih računarskih isprava
 • Bezbednosno okruženje korišćenja elektronske pošte i servisa za dostavu elektronskih dokumenata kao automatskih kanala komunikacije  – kopanijska i sektorska mail adresa, EDI servisi i Sistem elektronskih faktura
 • Operativna postupanja koje su donela podzakonska akta zakona o eUpravi

3) Proširene bezbednosne mere

 • Koordinisanost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
 • Opšte definicije vezane za arhiviranje elektronskih dokumenata sa primerima procedura
 • Dopuna Akta o IKT bezbednosti

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a)

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs