Detalji obuke

Home   /   Informacioni sistem DOSITEJ – izmene i dopune

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:17. decembar 2018. godine od 10
 • Predavač:Vojkan Stanković, inženjer elektrotehnike i računarstva, savetnik i instruktor za oblast elektronskog poslovanja
 • Kotizacija:4.900,00
 • Popusti:Za dva i više učesnika - 5%

Informacioni sistem DOSITEJ – izmene i dopune

Vojkan Stanković

U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove u školskoj 2018/19 godini (“Sl. glasnik RS” broj 88/17 i 27/18) i objavljenim izmenama i uputstvima za unos podataka u informacioni sistem “Dositej”, prosvetne ustanove su u obavezi da primene promenjene i dopunjene metode unosa zvaničnih podataka o svojim ustanovama i svom radnom osoblju.

Dodatnim povezivanjem i delimičnim objedinjavanjem izvršenja obaveza finansijskog izveštavanja prema Upravi za trezor sa IS Dositej, zahteva dodatno znanje i njegovu konkretnu primenu.

Predavač:

 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

Cilj obuke:

Polaznicima će biti prikazan konkretan način rada u IS Dositej, uz korišćenje realnih primera i izvoda iz samog informacionog sistema. Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni da:

 • sagledaju sve promene u pravilnicima vezanim za pravilan proračun i unos podataka usnotave u IS;
 • nauče kako da samostalno pristupe i rade u IS Dositej;
 • prepoznaju i primene znanje o pitanjima unosa zvaničnih podataka u IS a koji mogu da utiču na promene u broju zaposlenih i njihovih radnih pozicija;
 • sagledaju  novonastale promene u obračunu parametara škole koje mogu da utiču na sadržaj internih akata ustanove;
 • upoznaju se sa načinom izrade i pravilnom predajom zvaničnih finansijsko-organizacionih izveštaja od kojih zavisi propisima definisano postavljanje rada ustanove i njeno budžetsko finansiranje.

Obuka je namenjena:

 • Direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova
 • Zaposlenima koji su obavljali i/ili treba da obavljaju poslove odgovornih lica za pravilan unos podataka u informacioni sistem Dositej.

Program radionice:

1. ZAKONSKI OKVIRI NA KOJIMA SE ZASNIVA UNOS PODATAKA U IS DOSITEJ

 • Pravilnici o obračunu broja i vrsti radnih mesta
 • Veza sa pravilnicima o nastavnim planovima
 • Integracija sa finansijskim izveštajima o mesečnim primanjima
 • Veza sa internim aktima ustanove

2. OSOBINE I ORGANIZACIJA IS DOSITEJ

 • Struktura sistema i njegovi delovi
 • Ovlašćeno lice i administratorski pristup
 • Moduli obaveštenja i tehničke podrške

3. UNOS PODATAKA U IS DOSITEJ

 • Unos i dopuna unosa osnovnih podataka o ustanovi
 • Izmene u proračunu i unosu broja radnih mesta vannastavnog i osoblja administracije
 • Sistematizacija ustanove – proračun i unos podataka o nastavnom osoblju
 • Obračun i unos pozicije direktora, sekretara i pomoćnika direktora

4. PRAVILNO IZVEŠTAVANJE U IS DOSITEJ

 • Tipovi izveštaja koji se kreiraju usamom IS Dositej
 • Veza sa finansijskim izveštajima vezanim za isplatu mesečnih primanja zaposlenih

5. NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI POLAZNIKA

 • Praktičan prikaz rešavanja najčešćih problema u proračunu i unosu podataka u IS Dositej
 • Pitanja polaznika i direktni odgovori

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Kotizacija iznosi 4.900 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

011/3077612, 3077613, 063/464493
Osoba za kontakt: Biljana Simović