Detalji obuke

Home   /   IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-U

Informacije obuke

 • Seminar: Izmene i dopune zakona o PDV-u
 • Predavač:Filip Kovačević, LL.M, Deloitte, Rukuvodilac u Sektoru za poreski konsalting
 • Predavač:Zoran Gašić, Coca-Cola Hellenic, Tax Manager
 • Mesto:Beograd, hotel “Šumadija”
 • Datum:16. Mart 2017
 • Vreme:od 10h do 15h
 • Kotizacija: 9.700

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-U

Filip Kovačević, Zoran Gašić

Cilj radionice je da učesnicima da jasne, instruktivne odgovore na pitanja:

 • koja se odnose na očekivane izmene i dopune Zakona o PDV-u (koje stupaju na snagu od 1. januara 2017)
 • na pitanja koja se pojavljuju u praksi
 • rešavanje konkretnih problema, uz instruktažu vrhunskih stručnjaka i praktičara u ovoj oblasti

Radionica je namenjena osobama koje su, u svojim organzacijama, odgovorne za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i obračun istog.

PROGRAM RADIONICE:

 • izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, prevashodno u pogledu potpuno novih pravila za određivanja mesta prometa usluga koja će biti usaglašena sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji koja značajno odstupaju od trenutno važećih u Srbiji, budući da će ista imati uticaja na poslovanje obveznika.
 • o izmenjenim uslovima za odbitak prethodnog poreza
 • o novim pravilima (obavezom) za registraciju stranih lica za PDV
 • PDV u građevinskoj industriji (posebna pravila koja su, nakon izmena iz oktobra 2015. godine primenjiva u brojnim situacijama, budući da ista više nisu vezana za posedovanje građevinske dozvole, pa se sada primenjuju i npr. za krečenje već postojećeg poslovno prostora, razne instalacione radove, popravke, itd.)
 • prefakturisanje troškova
 • kada se obračunava PDV, a kada ne
 • kada se obračunava PDV, a kada ne
 • pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe i ne obračunavanje PDV-a;
 • promet dobara bez naknade (pokloni manje vrednosti, reklamni materijal, situacije kada je potrebno obračunati PDV)
 • podnošenje izmenjene PDV prijave
 • kada je to nužno, a kada ne
 • izmena osnovice za obračun PDV-a, uključujući i situacije kada se ne sme izvršiti korekcija osnovice (isporuka manje ili veće količine dobara, loš kvalitet, popust, finansijski bonus);
 • privremeni uvoz i obračun PDV-a
 • porez na dobit po odbitku i uticaj na obračun PDV-a
 • druga pitanja učesnika

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 9.700 dinara i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo dodatne  popuste za više učesnika, kao i za uplatu u roku od  3  dana od dana prijave.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat.