Detalji obuke

Home   /   Javne nabavke – usvojen novi zakon

Informacije obuke

 • Opcija 1: Hotel Šumadija, Beograd, Šumadijski trg 8:15. decembar 2023.godie od 10h
 • Opcija 2: ON line (ZOOM):15. decembar 2023. godine od 10h
 • Predavač:Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke
 • Kotizacija i popusti:14.500, odnosno 13.000 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Javne nabavke – usvojen novi zakon

USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA; IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA;

Na svom Drugom redovnom zasedanju Skupština Srbije je 27. oktobra 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama čija primena počinje već od 1. januara 2024. godine.

Na ovoj obuci, učesnici će biti upoznati sa svim novinama koje donosi novi Zakon, kao i izmenama i dopunama važećeg zakona. Takođe, biće predočena pojedina tumačenja odredaba koje ostaju u primeni, ali stvaraju nedoumice u praksi, iako je zakon u primeni pune tri godine. Osim toga, na obuci će biti ukazano i na najčešće nedoumice u praksi koje se odnose na odredbe koje propisuju izuzetke od primene zakona.

Predavač: Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke, rukovodilac Grupe za normativne poslove u Sektoru za regulativu i monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama.

NASTAVNI PROGRAM:

 • Koje novine uvodi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čija primena je planirana za 1.1.2024. godine?
 • Najčešće dileme iz prakse kod primene i izuzimanja od primene odredaba Zakona o javnim nabavkama
 • Kako se tumače pojedine odredbe važećeg ZJN koje izazivaju nedoumice u praksi?
 • Kada naručioci nemaju obavezu da primenjuju Zakon o javnim nabavkama?
 • Izuzeci propisani čl. 11-21. i 27 ZJN
 • Gde su najčešće dileme u praksi?
 • Pitanja i odgovori

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u sali, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000. Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

(Permanent nije u sistemu PDV-a)

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs