Detalji obuke

Home   /   Javne nabavke – rizici u sprovođenju postupka

Informacije obuke

 • WEBINAR:16. decembar 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Radulka Urošević, specijalista za budžetski sistem i kontrolu, akreditovana kod Nacionalne akademije za javnu upravu
 • Kotizacija i popusti:8.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Javne nabavke – rizici u sprovođenju postupka

RIZICI U SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE, NEPRAVILNOSTI, POSTUPANJE KONTROLNIH ORGANA, BUDŽETSKE INSPEKCIJE I DRI

Oblast javnih nabavki je prepoznata kao jedna od najrizičnijih oblasti u kontroli javnog sektora, a primena ZJN nosi visok rizik od nepravilnosti. Iako je, upravo iz tih razloga, Zakon više puta menjan, i dalje je prisutan značajan broj nepravilnosti utvrđenih u kontroli primene propisa koji regulišu ovu oblast.

Kaznene odredbe za prekršaje učinjene u postupku primene ovog zakona uređuje i Zakon o budžetskom sistemu, a prekršajni postupak može da pokrene Kancelarija za javne nabavke, budžetska inspekcija i Državna revizorska institucija.

Na webinaru ćemo se baviti propisima i njihovom primenom u fazi planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupka i zaključenja ugovora, kao i izvršenja ugovora o javnoj nabavci. Ukazaćemo na otkrivene nepravilnosti od strane kontrolnih organa, budžetske inspekcije i Državne revizorske institucije.

Nastojaćemo da rešimo vaše dileme i izazove sa kojima se susrećete tokom izvršavanja svojih poslova vezanih za javne nabavke u cilju smanjenja rizika od greške i pokretanja kaznenih mera od strane kontrolnih organa.

 

Rizici u sprovođenju javnih nabavki kojim ćemo se baviti tokom webinara:

 • u oblasti planiranja javnih nabavki, uslova za pokretanje postupka JN i zaključenja ugovora;
 • u određivanju procenjene vrednosti JN;
 • u pripremi i sadržini konkursne dokumentacije
 • u korišćenju tehničke specifikacije;
 • u sastavljanju Izveštaja o postupku javne nabavke;
 • u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
 • u dodatnim uslovima
 • u nedovoljnoj kontroli u fazi izvršenja ugovora o JN;
 • u dodeli ugovora u jednoj godini koja će se izvršavati u narednoj, ili naredne dve godine.

 

Predavač: Radulka Urošević, specijalista za budžetski sistem i kontrolu budžeta, akreditovana kod Nacionalne akademije za javnu upravu.

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 8.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs