Detalji obuke

Home   /   Kadrovska evidencija zaposlenih

Informacije obuke

  • Mesto i vreme održavanja:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168), 8. jun 2021. godine od 13h
  • Napomena:U slučaju ponovnog pogoršanja epidemiološke situacije, nastava će biti realizovana on line, putem ZOOM platforme
  • Predavač:Ekspert za oblast radnih odnosa i BZR
  • Kotizacija i popusti:10.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Kadrovska evidencija zaposlenih

KADROVSKA EVIDENCIJA ZAPOSLENIH (NEOPHODNA DOKUMENTACIJA I NJENO SISTEMATIZOVANJE U DOSIJEU) I DOKUMENTACIJA KOJU SU DUŽNI DA IMAJU POSLODAVCI U SKLADU SA PROPISIMA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

Predavač je ekspert za oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.

 

PROGRAM RADIONICE Kadrovska evidencija zaposlenih:

I) NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I DRUGIM PROPISIMA – OBAVEZA I ODGOVORNOST POSLODAVCA I ZAPOSLENIH
– Ugovor o radu (na neodređeno ili određeno vreme) za zaposlenog i drugi ugovori van radnog odnosa
– Svi pripadajući aneksi ugovora o radu
– Prijava na obavezno socijalno osiguranje – obavezujuća pre stupanja na rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica
– Obračunska lista-izvršna isprava
– Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenih
– Rešenja o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih donetih od strane poslodavca (rešenje o korišćenju godišnjeg odmora, jubilarnoj nagradi i drugo)
– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (model)
– Кolektivni ugovor kod poslodavca ili pravilnik o radu (opšti akt) kojim se uredjuju prava, obaveze i odgovornosti (model)
– Evidencija o prekovremenom radu;
– Mesečna evidencija o zaradi i naknadi zarade zaposlenih
– Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
– Obaveštenje o pravima uzbunjivača
– Model Pravilnika o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja

II) NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I NOVIM PODZAKONSKIM PROPISIMA – OBAVEZA I ODGOVORNOST POSLODAVCA I ZAPOSLENIH
– Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanje
– Model programa o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR
– Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom
– Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
– Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini -u slučaju povrede na radu, sprečavanja zarazne bolesti COVID19, učenja kroz rad
– Plan primene preventivnih mera radi sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19

(Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a)

  • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs