Detalji obuke

Home   /   Kadrovska evidencija zaposlenih

Informacije obuke

 • WEBINAR - vreme održavanja:24. juli 2020. godine od 11 časova
 • Predavač:Ekspert za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu
 • Kotizacija i popusti:7.500; detalji o popustima na stranici

Kadrovska evidencija zaposlenih

WEBINAR - SA GOTOVIM MODELIMA SVIH NEOPHODNIH DOKUMENATA U SKLADU SA ČAK 8 ZAKONA I PRATEĆIM PODZAKONSKIM AKTIMA; NOVINA - IZRADA POSEBNOG PLANA PRIMENE MERA RADI SPREČAVANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 KAO SASTAVNI OBAVEZNI DEO AKTA O PROCENI RIZIKA

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice Srbije, ponovo realizujemo radionicu na temu “Kadrovska evidencija zaposlenih i neophodna dokumentacija”, na kojoj ćete dobiti gotove modele akata i dokumenata koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu.

 

Kadrovska evidencija zaposlenih – zašto je važno

Svi privredni subjekti, kako pravna lica i preduzetnici, tako i organi državne uprave i lokalne samouprave, i druge institucije, u obavezi su da vode propisane evidencije u oblasti rada. Uz to, kadrovska evidencija zaposlenih omogućava da se dokumentuje i dokaže da poslodavac vodi karovsku politikiu jednakih mogućnosti, bez diskriminacije određenih kandidata ili zaposlenih i radno angažovanih lica, obzirom na njihov pol, nacionalnu pripadnost, starost ili invaliditet.

Ukoliko je kadrovska evidencija zaposlenih ažurna i precizna, zaposleni dobijaju ispravan obračun zarade, koji je izvršna isprava, radnog staža, godišnjeg odmora, ali i druge bonuse i beneficije, što se pozitivno odražava na zadovoljstvo zaposlenih.

U tom smislu, vođenje ažurne kadrovske evidencije zaposlenih je apsolutna neophodnost, ali i veoma zahtevan i komplikovan posao jer podrazumeva usklađivanje sa čak 8 zakona i ogromnim brojem podzakonskih akata. Na našem seminaru, kojeg će voditi ekspert u oblasti inspekcije rada za oblast radno-pravnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, dobićete odgovor na ključno pitanje: koje sve informacije treba prikupljati i koju dokumentaciju je poslodavac u obavezi da ima u skladu sa propisima u oblasti rada.

Novina je što je, usled pandemije bolesti Covid-19, kao obavezan sastavni deo Akta o proceni rizika potrebno izraditi i Poseban plan primene mera radi sprečavanja zarazne bolesti COVID-19, o čemu ćete takođe dobiti instrukcije na našem seminaru.

 

Predavač: Ekspert za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu

 

Šta će vam omogućiti radionica Kadrovska evidencija zaposlenih:

 • da se upoznate sa dokumentacijom iz oblasti radno-pravnih odnosa koja je neophodna za evidenciju kadrova
 • ovladate načinom na koji se dokumentacija zaposlenih sistematizuje u dosijeu zaposlenog
 • da dokumentaciju i dosije zaposlenog uskladite sa zakonskim propisima
 • da se pripremite za iznenadnu inspekciju
 • da se upoznate sa procedurom samoprocene poslodavca o poštovanju propisa u oblasti rada popunjavanjem kontrolnih lista

 

Posebno je značajno što će učesnici radionice dobiti gotove modele svih dokumenata koje ispravno vođena kadrovska evidencija zaposlenih i njihov dosije moraju da sadrže, i to prema:

 • Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o inspekcijskom nadzoru (3);
 • Zakonu o radu (9);
 • Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu (1);
 • Zakonu o zaštiti uzbunjivača (3);
 • Zakonu o volontiranju (2);
 • Zakonu o ravnopravnosti polova (2);
 • Zakonu o zaštiit stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (3);
 • Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (16); uvid u sve neophodne evidencije (čak 14).
 • Takođe, obradićemo i 6 neophodnih dokumenata koji predstavljaju dodatne obaveze poslodavaca u delatnosti građevinarstva.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za radionicu iznosi 7.500 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu i nastavni materijal (sa modelima akata).

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs