Detalji obuke

Home   /   Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:23. april 2019. godine od 10 do 15 časova
 • Predavač:Predavač je Slavica Narandžić, Rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10500
 • Popusti:Detalji na stranici

Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo

KANCELARIJSKO POSLOVANJE; ARHIVSKO POSLOVANJE; ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

PONOVO U PONUDI!

Nakon kratke pauze, ponovo oglašavamo potpuno jedinstven program obuke, “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo”, za poslovne sekretare i osobe koje su neposredno odgovorne za formiranje, protok i arhiviranje dokumentacije.

Cilj radionice su isntrukcije za primenu pozitivnih propisa u Republici Srbiji i usvojenih evropskih standarda koji regulišu oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnim organima, organizacijama, organima koji vrše poverene poslove, preduzećima i drugim organizacijama kad vrše javna ovlašćenja (organi državne uprave).

Poseban segment predavanja biće posvećen primeni novog Zakona o elektronskom poslovanju na oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Predavač je Slavica Narandžić, Rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre, član Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima cuvanja, predavač i ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara na predmetu “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo”.

 

Nastavni program:

1) KANCELARIJSKO POSLOVANJE

 • Osnovni principi kancelarijskog poslovanja u organima državne uprave
 • Osnovni pojmovi elektronskog kancelarijskog poslovanja
 • Osnovni pojmovi o setu propisa u vezi sa uvođenjem e-uprave
 • Evidentiranje akata i predmeta obavezne evidencije
 • Prijem, zavođenje, administrativno-tehnička obrada, razvođenje, združivanje i otpremanje akata i predmeta
 • Čuvanje arhiviranih predmeta u pisarnici

2) ARHIVSKO POSLOVANJE

 • Osnovni pojmovi arhivskog poslovanja
 • Utvrđivanje pravilnika o rokovima čuvanja akata i predmeta – lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Odabiranje arhivske građe uz izlučivanje onih delova kojima je protekao rok čuvanja
 • Praktična primena Liste kategorija i sprovođenje upravnog postupka izlučivanja
 • Formiranje inventarnog propisa o arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu – arhivska knjiga
 • Postupak primopredaje arhivske građe nadležnom arhivu
 • Preventivna zaštita arhivske građe: Arhivski depo, izdavanje arhivske građe korisnicima i evidentiranje

3) ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

 • Osnovni pojmovi iz seta nacrta propisa za izmenu propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i nacrta propisa o izmeni Uredbe o kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja
 • Softverska rešenja u kanclarijskom poslovanju
 • Elektronsko kancelarijsko poslovanje i osnovni pojmovi o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2017)
 • Osnovni pojmovi arhive u digitalnoj elektronskoj formi.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija  za radionicu iznosi 10.500,00 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti:

 • Za brze uplate – 5%
 • Za dva i više učesnika – 10%
 • Za firme koje su učestvovale na našim ranijim radionicama na ovu temu odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs