Detalji obuke

Home   /   Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo

Informacije obuke

 • Mesto:Nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju, Zemun, Pregrevica 168
 • Vreme:16. mart 2018. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Slavica Narandžić, Rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre
 • Kotizacija:10.500 (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a)
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo

Slavica Narandžić

Program Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo je namenjen poslovnim sekretarima i osobama koje su neposredno odgovorne za formiranje, protok i arhiviranje dokumentacije.

Cilj radionice su isntrukcije za primenu pozitivnih propisa u Republici Srbiji i usvojenih evropskih standarda koji regulišu oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnim organima, organizacijama, organima koji vrše poverene poslove, preduzećima i drugim organizacijama kad vrše javna ovlašćenja (organi držvne uprave).

Poseban segment predavanja biće posvećen primeni novog Zakona o elektronskom poslovanju na oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Predavač je Slavica Narandžić, Rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre, predavač i ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara na predmetu “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo”, autor više samostalnih i zajedničkih stručnih radova i oblasti arhivistike.

 

PROGRAM SEMINARA

1. Kancelarijsko poslovanje

 • Osnovni principi kancelarijsog poslovanja
 • Evidentiranje akata i predmeta obavezne evidencije
 • Prijem, zavođenje, administrativno-tehnička obrada, razvođenje, združivanje i otpremanje akata i predmeta
 • Čuvanje arhiviranih predmeta u pisarnici

2. Arhivsko poslovanje

 • Osnovni pojmovi arhivskog poslovanja
 • Utvrđivanje pravilnika o rokovima čuvanja akata i predmeta – Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Odabiranje arhivske građe uz izlučivanje onih delova kojima je protekao rok čuvanja; Praktična primena Liste kategorija i sprovođenje upravnog postupka izlučivanja
 • Formiranje inventarnog propisa o arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu – arhivska knjiga
 • Postupak primopredaje arhivske građe nadležnom arhivu
 • Preventivna zaštita arhivske građe: Arhivski depo, izdavanje arhivske građe korisnicima i evidentiranje.

3. Elektronsko kancelarijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

 • Softverska rešenja u kancelarijskom i arhivskom poslovanju
 • Elektronsko kancelarijsko poslovanje i osnovni pojmovi o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. glasnik RS” br. 94/2017)
 • Osnovni pojmovi arhive u digitalnoj elektronskoj formi

 

Kotizacija za radionicu iznosi 10.500,00 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti: Za dva i više učesnika odobravamo 10% popusta; Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Biljana Simović

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs