Detalji obuke

Home   /   Posebni kolektivni ugovori – praktična primena

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:5. april 2019. godine od 16 do 20 časova
 • Predavači:Eksperti za oblast zarada i drugih primanja zaposlenih kao i prava i obaveza  iz radnog odnosa
 • Kotizacija:8500 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popust:za dva i više učesnika iz iste organizacije - 5%

Posebni kolektivni ugovori – praktična primena

SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE

Posebni kolektivni ugovor u većini oblasti su krajem prošle godine ili početkom ove zaključeni ili su u postupku zaključivanja (zdravstvo, hemija i nemetali, oblast kulture…). Koje su njihove karakteristike i kako ih primenjivati u praksi objasniće vam eksperti za oblast zarada i drugih primanja zaposlenih kao i prava i obaveza  iz radnog odnosa:

 • Danijela Rajković, stručnjak za oblast zarada  (plata) i drugih primanja zaposlenih, sudski veštak
 • Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposlenima i sindikalnim predstavnicima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, odnosno koji učestvuju u pregovorima za zaključivanje kolektivnih ugovora.

Cilj radionice:

Praktična primena odredbi Zakona o radu i zaključenih kolektivnih ugovora.

Nastavni program:

 • Odnos Zakona o radu, opšteg akta (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) i ugovora o radu
 • Obavezni elementi ugovora o radu
 • Aneksiranje ugovora o radu
 • Učesnici u kolektivnom pregovaranju (reprezentativnost, sporazum o udruživanju)
 • Prava zaposlenih koja se mogu urediti opštim aktom
 • Obavezni elementi opšteg akta (elementi zarade, naknada zarade, naknada troškova)
 • Ostala prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca koji se mogu urediti opštim aktima (pravo na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć)
 • Praktična primena zaključenih posebnih kolektivnih ugovora, s posebnim osvrtom na Posebni kolektivni ugovor za ustanove kulture

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 8.500 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a). Za dva i više učesnika  odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

011/2147721, 3077612, 063/464493