Detalji obuke

Home   /   Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje – sprovođenje u praksi

Informacije obuke

  • MESTO :Pozorište Madlenianum, Zemun
  • VREME:28. septembar 2019. godine od 10 časova
  • Predavač:Miloš Jović, ekspert za JN (detalji na stranici)
  • Kotizacija:8.500 (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a)
  • Popust:za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje – sprovođenje u praksi

Miloš Jović

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje izazivaju, i nakon više godina primene, mnogo dilema kod naručilaca, obzirom da ni Zakon, ni podzakonska akta, nisu propisali način planiranja ovih nabavki, proceduru koju naručilac sprovodi prilikom njihove realizacije, dokumentaciju koju treba da izradi i čuva, kao i način na koji će obezbediti konkurenciju. S tim u vezi, svaki naručilac treba, svojim internim aktom, da uredi način planiranja nabavki, procedure prilikom njihove realizacije, lica koja ih mogu realilzovati, a posebno način obezbeđivanja konkurencije.

Zbog velikog broja i dalje prisutnih nedoumica i problema u praksi sprovođenja nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, Permanent Educom oglašava upis još jedne (šeste po redu) grupe učesnika ove radionice koja će se realizovati 28. septembra 2019. godine. Razrešite sve dileme koje imate u vezi ove specifične oblasti javnih nabavki!

Predavač je Miloš Jović, ekspert za javne nabavke, doskora zaposlen u Upravi za javne nabavke, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, najpre u svojstvu ponuđača, a potom i na strani naručioca, kao sertifikovani službenik za javne nabavke. Autor je više knjiga i publikacija iz oblasti javnih nabavki a poslednjih godina je bio predavač na velikom broju seminara, radionica i stručnih skupova iz oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu.

 

PROGRAM RADIONICE:

1) Izrada internih procedura, planiranje, primena načela, obezbeđivanje konkurencije, ispitivanje tržišta predmeta nabavke i potencijalnih dobavljača

2) Sprovođenje postupka – interne procedure, narudžbenice, otvaranje i stručna ocena ponuda, evidentiranje, obrasci koji se koriste u postupku

3) Praktični primeri sprovođenja nabavki bez primene Zakona, evidentiranje i izveštavanje.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za radionicu iznosi 8.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a). Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Biljana Simović

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs