Detalji obuke

Home   /   Novine u arhivskom zakonodavstvu i kancelarijskom poslovanju

Informacije obuke

 • WEBINAR:30. oktobar 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Slavica Narandžić, Agencija za privredne registre (detalji na stranici)
 • Kotizacija:9.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)

Novine u arhivskom zakonodavstvu i kancelarijskom poslovanju

Slavica Narandžić, Agencija za privredne registre

NA VAŠ ZAHTEV – NOVI TERMIN!

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti usvojen je u Skupštini Srbije 24. januara 2020. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 6/20) i doneo je značajne novine u arhivskom zakonodavstvu. Nešto kasnije, usvojena je i Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, broj 21/20 od 6.3.2020. godine), koja iz osnova menja kancelarijsko poslovanje upućivanjem na obaveznost prelaska na elektronsko kancelarijsko poslovanje.

Novine u arhivskom zakonodavstvu koje je uveo novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti predstavljaju savremena zakonska rešenja u oblasti zaštite i nesumnjivo predstavlja veliki napredak u razvoju srpske arhivistike (npr. institut Arhivskog fonda Srbije, zaštita elektronskog dokumenta, institut privatne arhivske građe, nova organizacija arhivske službe  i dr…).

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave uređuje uvođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja.

 

Predavač:

Slavica Narandžić, rukovodilac Službe arhive u  Agenciji za privredne registre, član Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, predavač i ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara na predmetu “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo”.

 

PROGRAM SEMINARA:

1) Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji je 24. januara 2020. godie usvojen u Skupštini Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 6/20)

 • Predmet Zakona
 • Pojam arhivske građe i  dokumentarnog materijala
 • Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (sa posebnim osvrtom na obaveze stvaralaca arhivske građe u elektronskomm obliku)
 • Nadležnog i obaveze arhiva
 • Stručni nadzor nad arhivskim poslovanjem
 • Kategorizacija arhivske građe
 • Osnivanje arhhiva i delatnost arhiva
 • Kaznene odredbe
 • Novine koje je doneo Zakon u odnosu na prethodna rešenja

2) Arhivsko poslovanje

 • Osnovni pojmovi
 • Utvrđivanje pravilnika o arhivskom poslovanju
 • Pojam i izrada Liste kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Osnovna evidencija arhivske građe i dokumentarnog materijala Arhivska knjiga
 • Preventivna  zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala

3) Izmene propisa o kancelarijskom poslovanju i uvođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja

 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/20 od 6.3.2020).

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara.

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs