Detalji obuke

Home   /   Office paket u poslovanju

Informacije obuke

 • On line (ZOOM platforma):16,18,20,23,25. i 27. januar 2023. godine od 16h
 • Predavač:Dugogodišnji trener na našim obukama (detalji na stranici)
 • Za prijave do kraja godine - 20% popusta:Cena sa popustom: 23.200 (Permanent nije u sistemu PDV-a)

Office paket u poslovanju

WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, CHROME, MICROSOFT I GOOGLE CLOUD

Zašto je dobro ovladati programima iz Office paket -a

Iako verovatno koristite Office paket u svom svakodnevnom radu, svi njegovi programi pružaju još mnogo mogućnosti koje će vam značajno olakšati svakodnevni rad.

Na ovoj obuci naučićete najvažnije alate u Outlook-u, Excel-u, Word-u i PowerPoint-u. Osim toga, obučićete se da prilagodite Office paket tako da odgovara vašim potrebama, otkrićete ključne alate i prečice koje će vam olakšati poslovanje, a paralelno sa tim, naučićete i rad u Google programima za sličan ili isti posao.

Predavač / trener

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 5 godina predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovih moćnih alata u svakodnevnim realnim poslovnim operacijama.

Principi obuke

Obuka se realizuje on line (ZOOM) sa ukupnim fondom od 24 nastavna časa, raspoređenih u 6 nastavnih dana, po četiri časa dnevno. Fokusirana je na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi, kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore odgovarajuću veštinu, odmah nakon završene obuke.

Posebna pogodnost je mogućnost konsultacija sa predavačem preko posebnom e-mail naloga, tokom i nakon ztavršenog kursa.

 

NASTAVNI PROGRAM

1. termin: Windows, organizacija i čuvanje datoteka

Kako organizovati datoteke na računaru, koristiti aplikacije direktno sa interneta ili su na uređaju koji koristite (laptop, mobilni, desktop, tablet…) i obezbediti njihovo čuvanje što danas nije moguće bez Microsoft OneDrive i Google Drive.

 • Organizacija i rad sa datotekama na ličnom računaru
 • Organizacija i rad sa datotekama iz Oblaka Microsoft OneDrive i Google Drive
 • Sigurnost rada i čuvanje datoteka
 • Rešavanje zadatka uz asistenciju.

2. termin: Rad sa CHROME i EDGE programom za internet

Tema druge radionice je kako razlučiti gde se koji dokument nalazi, gde je rezervna kopija, kako izraditi i podesiti sopstveni profil, kome verovati, a koga proveriti na internetu na brz i efikasan način.

 • Efikasan rad u Google Chrome programu, podešavanje i i nstalacija datoteka
 • Efikasan rad u Microsoft Edge programu, podešavanja i instalacija dodataka
 • Rad sa programskim klijentima za sinhronizaciju Oblaka Microsoft OneDrive i Google Drive
 • Rešavanje zadataka uz asistenciju

3. termin: Rad sa OUTLOOK programom

Rad sa OUTLOOK programom nije samo rad sa mejlovima, tu se nalaze i  moduli za kvalitetno organizovanje našeg rada sa porukama, pridruživanje datoteka, prepoznatljivog firminog potpisa za poruke, podešavanja opcija za isporuku poruka i kontakata, prihvatanje, odbijanje i delegiranje zadataka, planiranje sastanaka, vođenje kalendara, dodeljivanje zadataka i još mnogo toga je tema trećeg termina radionice.

 • Poruke: organizovanje, pridruživanje datoteka, potpis zaporuke, podešavanja opcija za isporuku poruka i kontakata, prihvatanje, odbijanje i delegiranje zadataka;
 • Planiranje: Izrada i izmena sasstanaka, prilagođavanje parametara kalendara, izrada, izmena i dodeljivanje zadataka
 • Organizovanje: Izrada i izmene u distribucionoj listi, izrada i izmena beleški, organizovanje elemenata unutar foldera, pretraživanje elemenata, čuvanje elemenata u datotekama po formatima, dodeljivanje, pregled i štampanje elemenata;
 • Rešavanje zadataka uz asistenciju

4. termin: Rad sa WORD programom

 • Oblikovanje, numeracija stranice, sekcije, numeracija slika, tabela, definisanje zaglavlja i začelja stranice, izrada fusnota i endnota, citata i upotreba bibliografije
 • Rad sa stilovima, dodavanje sadržaja, indeksa, komentara i praćenje promena u tekstu (track changes), proofing (provera pravopisa, prebrojavanje reči), napredne opcije štampanja
 • Automatsko generisanje akata, tj. cirkularnih dopisa za klijente (obaveštenja, izvodi otvorenih stavki…) za štampu sa prepravkama ili elektronskom poštom
 • Rešavanje zadataka uz asistenciju.

5. termin: Rad sa EXCEL programom

 • Kopiranje i sortiranje podataka, Formatiranje podataka u ćelijama
 • Brojevi, tekst i datumi, Rad sa formulama, osnovne funkcije (SUM, AVG, MIN, MAX i COUNT), poruke o greškama u formulama
 • Grafikoni, Priprema dokumenata za štampu i štampanje, Uvod u Pivot tabele
 • Rešavanje zadataka uz asistenciju

6. termin: Rad sa PowerPOINT programom

 • Definisanje strukture prezentacije, Izrada šablona za pravljenje prezentacije, Prilagođavanje vizuelnog identiteta prezentacije prema temi i ciljnoj grupi, Dodavanje, brisanje i uređivanje rasporeda slajdova u prezentaciji, Korišćenje efekata za tranziciju slajdova
 • Izrada slajdova prezentacije uz upotrebu različitih elemenata, kao što su: tekst, tabele, geometrijske slike, predefinisani dijagrami, multimedijalni sadržaji (slike i video klipovi), Upotreba animacija u prezentaciji
 • Unošenje tekstsualnog podsetnika na slajd, Međusobno povezivanje slajdova u prezentaciji, Povezivanje prezentacije sa spoljnim fajlovima i sadržajem na Internetu, Čuvanje prezentacije u različitim formatima i štampa pratećih materijala;
 • Rešavanje zadataka uz asistenciju.

 

Kotizacija i prijavljivanje:

Kotizacija iznosi 29.000,00 dinara (+PDV).

 • U toku je akcija novogodišnjih popusta od 20% na sve prijave, pa tako kotizacija u ovom terminu iznosi svega 20.000 dinara (+PDV)
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs