Detalji obuke

Home   /   Poreska kontrola – zakonske novine i specifičnosti u uslovima COVID 19

Informacije obuke

 • VEBINAR:26. februar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Marijan Blešić, Ministarstvo finansija RS, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Sektoru za fiskalni sistem
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Poreska kontrola – zakonske novine i specifičnosti u uslovima COVID 19

Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju Sektora za fiskalni sistem Mininstarstva finansija RS

Saznajte kako da se ponašate ako vas “poseti” poreska kontrola i izbegnete plaćanje  visokih kazni ukoliko prekršite odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje su najnovije izmene koje se odnose na postupak poreske kontrole, koje radnje morate preduzeti, kako da ispunite svoje zakonske dužnosti, uskladite interne akte sa zakonskim odredbama, koje obrasce ste dužni da podnesete, a koje evidencije da vodite, kako poreski inspektori treba da se ponašaju u postupku kontrole i koje mere za oktlanjanje utvrđenih povreda zakona mogu biti donete u toku i nakon poreske kontrole. Posebna pažnja biće posvećena specifičnostima poreske kontrole u promenjenim uslovima pandemije bolesti COVID-19.

Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo dati odgovor u okviru obuke koja se bavi primenom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao jednog od najznačajnijih poreskih zakona.

Predavač je Marijan Blešić, viši savetnik u Mininstarstvu finansija Republike Srbije, Sektor za fiskalni sistem, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju.

Cilj vebinara je da se polaznicima objasne pojedine odredbe ZPPPA, prepozna suština usvojenih zakonskih rešenja i uspešna primena navedenih u praksi. Vebinar je namenjen ovlašćenim licima u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i svim poreski obveznicima radi postizanja što višeg nivoa zakonitog postupanja i redovnog izmirivanja poreskih obaveza.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Pravni okvir
 • Odnos Zakona o poreskom postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru, odnosno Zakona o opštem upravnom postupku prilikom postupanja nadležnih poreskih organa u poreskoj kontroli
 • Najnovije izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji od decembra 2020. godine u pogledu poreske kontrole
 • Poreska kontrola u promenjenim uslovima usled bolesti COVID 19
 • Uopšte o poreskoj kontroli
 • Pružanje poreskih usluga
 • Poreska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Kaznene mere u poreskoj kontroli

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara.

 • Za sve brze uplate (u roku od 3 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs