Detalji obuke

Home   /   Novi Portal javnih nabavki

Informacije obuke

 • Mesto:Čačak, Regionalni centar za profesionalno usavršavanje
 • Vreme:25. juli 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Miloš Jović, član Radne grupe za izradu Zakona (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:11.500,00 (detalji o popustima na stranici)
 • Napomena:U slučaju da do datuma održavanja seminara ne bude ukinuta mera zabrane okupljanja, nastava će se realizovati preko web platforme.

Novi Portal javnih nabavki

Miloš Jović, doskorašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu Zakona

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke kroz novi Portal javnih nabavki. On omogućava sprovođenje postupka javne nabavke elektronskim putem, što znači da se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvija elektronskim putem. Portal predviđa da se i otvaranje ponuda obavlja elektronskim putem, što doprinosi povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a samim tim i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Uprava za javne nabavke je 16. juna 2020. godine objavila demo verziju novog Portala javnih nabavki, sa ciljem da se svi učesnici upoznaju sa njim, a od 1. jula Portal počinje sa radom a novi Zakon o javnim nabavkama ulazi u svoju punu primenu.

 

Predavač: Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član radne grupe za izradu ovog zakona.

 

PROGRAM OBUKE:

 • Registracija na Portalu naručioca i ponuđača
 • Dobijanje informacija o planiranim i pokrenutim nabavkama
 • Izrada i objavljivanje javnog poziva i konkursne dokumentacije
 • Pojašnjenje i iizmena konkursne dokumentacije
 • Izrada i podnošenje ponude, izmene, dopune i opoziv ponude
 • Otvaranje ponuda, izrada zapisnika i pojašnjenje ponuda
 • Stručna ocena ponuda, komunikacija naručioca i ponuđača (zahtevi i pojašnjenja)
 • Izveštaj o postupku, donošenje odluke o dodeli ugovora i obustavi postupka
 • Uvid u ponude – zahtev za uvid i odobravanje uvida
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 11.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a)

Popusti:

 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust od 10%
 • Za brze uplate odobravamo popust od 5%

(popusti se sabiraju)

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs