Detalji obuke

Home   /   Povrede na radu – obaveze poslodavaca

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:23. juli 2021. godine od 10 časova
 • Predavači:Eksperti za inspekcijski nadzor (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Povrede na radu – obaveze poslodavaca

TRETMAN IZ UGLA ZAKONA  O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ZAKONA O RADU

Povrede na radu su sve češća  pojava kod visokorizičnih poslova. Njihova  prevencija, tretman i posledice regulisane su većim brojem zakonskih odredbi, a najviše Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (sa podzakonskim aktima) i Zakonom o radu. Ovaj seminar daje celovitu informaciju o obavezama poslodavaca iz aspekta oba navedena  zakona u slučaju kada nastane povreda na radu, kao i po pitanju njihove  prevencije.

Obzirom da je u jeku sezona građevinskih, poljoprivrednih i drugih visokorizičnih poslova, što dovodi i do povećanja broja povreda na radu, pozivamo vas da se, učešćem na našem seminaru, upoznate sa svim zakonskim aspektima, tretmanima i postupcima u vezi sa njima.

Seminar obuvata obaveze poslodavca koje se odnose na sprečavanje dešavanja povreda na radu, primenu preventivnih mera za bezbedan rad, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad, postupak u slučaju dešavanja povrede na radu, prijava povrede na radu, izdavanje izveštaja o povredi na radu, prava i obaveze  vezane za socijalno osiguranje zaposlenog u slučaju kada se dogodi povreda na radu.

Predavači: Eksperti za  oblast bezbednosti  i zdravlja na radu i oblast radnih odnosa sa dugogodišnjim inspekcijskim radnim iskustvom i ogromnim iskustvom u realizaciji obuka i seminara na ovu temu.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

 • Osnovne definicije
 • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih
 • Procena rizika
 • Osposobljavanje za bezbedan rad
 • Radna mesta sa povećanim rizikom
 • Upućivanje na lekarske preglede
 • Zaduženje  ličnih zaštitnih sredstava
 • Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih
 • Vršenje kontrole i nadzora nad radom zaposlenih
 • Postupanje u slučaju opasnosti po život i zdravlje zaposlenih
 • Kontrola korišćenja alkohola
 • Zabrana rada
 • Postupak u slučaju dešavanja povrede na radu
 • Prekršajne i krivične sankcije u slučaju povrede Zakona

 

2) Povreda na radu iz ugla Zakona o radu i radnih odnosa

 • Zaključenje ugovora o radu
 • Vrste ugovora o radu
 • Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca
 • Rad van radnog odnosa
 • Radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca
 • Prijava na socijalno osiguranje – prava i obaveze u vezi sa socijalnim osiguranjem zaposlenog kada se dogodi povreda na radu
 • Inspekcijski nadzor
 • Obaveze  poslodavca u nadzoru
 • Preduzimanje mera od strane inspektora rada
 • Kaznene odredbe

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a)

 • Obzirom da je u jeku sezona građevinskih, poljoprivrednih i drugih visokorizičnih poslova, samo u ovom terminu odobravamo popust od 15% na sve prijave.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs