Detalji obuke

Home   /   Povrede na radu – obaveze poslodavaca

Informacije obuke

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:16. avgust 2022. od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):16. avgust 2022. od 10h
 • Predavač:Katarina Kurćubić, inspektorka u Inspektoratu za rad RS
 • Kotizacija i popusti:8.500, odnosno 7.500; detalji o popustima na stranici

Povrede na radu – obaveze poslodavaca

PRIJAVA POVREDE NA RADU, IZVEŠTAVANJE, PRAVA I OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU POVREDE NA RADU, EVIDENCIJE, INSPEKCIJSKI NADZOR I POSTUPANJE POSLODAVCA

Na seminaru će biti objašnjene sve obaveze poslodavaca iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje se odnose na sprečavanje povreda, primenu preventivnih mera za bezbedan rad, ,osposobljavavnje zaposlenih za bezbedan rad, postupak u slučaju dešavavnja povrede na radu, prijava povrede na radu, izdavanje izveštaja o povredi na radu, prava i obaveze vezane za socijalno osiguranje zaposlenog u slučaju povrede na radu.

Predavač je Katarina Kurćubić, inspektorka u Inspektoratu za rad RS.

 

NASTAVNI PROGRAM

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, osnovne definicije, prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih, procena rizika
 • Osposobljavanje za bezbedan rad, radna mesta sa povećanim rizikom, upućivanje na lekarske preglede, zaduženje ličnih zaštitnih sredstava
 • Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, vršenje kontrole i nadzora nad radom zaposlenih, postupanje u slučaju opasnosti po život i zdravlje zaposlenih, kontrola korišćenja alkohola, zabrana rada
 • Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Postupak u slučaju dešavanja povrede na radu, prijava povrede na radu, izdavanje izveštaja o povredi na radu
 • povreda na radu u slučaju rada od kuće
 • Prekršajne i krivične sankcije u slučaju povrede Zakona
 • Pravilnici u oblasti BZR
 • Ostale preventivne mere za bezbedan rad
 • Postupak inspekciskog nadzora i obaveze poslodavca tokom nadzora
 • Primeri povreda na radu sa analizom uzroka dešavanja

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju (Zemun, Pregrevica 168) ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 8.500,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 7.500,00. Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 

Popust:

 • Za brze  uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs