Detalji obuke

Home   /   Pravni okvir u informacionoj bezbednosti – primena mera

Informacije obuke

 • Novi termin: VEBINAR - ZOOM platforma:31. maj 2022. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Dragana Jakovljević (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Pravni okvir u informacionoj bezbednosti – primena mera

OBAVEZE I POSTUPANJA; BEZBEDNOSNE MERE; OČUVANJE KONTINUITETA POSLOVANJA - METODOLOGIJA; PLAN OPORAVKA OD KATASTROFA

Pravni okvir u informacionoj bezbednosti i elektronskom poslovanju je u sadašnjem trenutku detaljno definisan jasnim i obavezujućim zakonskim i operativnim postupanjima, a to su:

 • Zakon o informacionoj bezbednosti sa podzakonskim aktima
 • Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama sa svojim podzakonskim aktima
 • Zakon o kritičnoj infrastrukturi
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Zakon o arhivskoj građi i  arhivskoj delatnosti
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikciji i uslugama od poverenja
 • Zakon o elektronskom fakturisanju

Objavljivanjem i početkom primene više novih zakona iz domena digitalizacije poslovanja, raste i lista novih informatičko-poslovnih radnji koje zahtevaju nove bezbednosne mere, izdradu posebnih procedura, dokumenata i itnernih akata, te u tom smislu ove obaveze stvaraju potrebu za proširenjem operativnog rada i odgovornosti imenovanih i odgovornih lica.

 

Neke od najvažnijih tema koje će biti obrađene na našem vebinaru su:

 • Pravni okvir bezbednog elektronskog poslovanja
 • Pregled obaveza i postupanja u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom
 • Obaveze koje nalaže  Zakon o informacionoj bezbednosti
 • Obaveza sprovođenja bezbednosnih mera u skladu sa Zakonom o vanrendim situacijama
 • Bezbednosni postupci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – obrada, razmena, čuvanje i uništavanje podataka
 • Zaštita i čuvanje elektronskih podataka u skladu sa važećim propisima – rokovi, obaveze i odgovornosti
 • Program postupanja u očuvanju kontinuiteta poslovanja – metodologija kojom se definiše kako će kritične funkcije i operacije preduzeća nastaviti sa radom u slučaju nepredviđenih nepovoljnih okolnosti
 • Kontinuirani nadzor nad bezbednošću IKT sistema – obaveze, rokovi, postupanje u praks
 • Način izrade Plana oporavka od katastrofe – Disaster Recovery Plan
 • Uputstva za izradu Plana kontinuiteta poslovanja i koraci u izradi Plana oporavka od IKT incidenata i katastrofa
 • IKT bezbednost kao jedan od primarnih ciljeva korporativne bezbednosti u savremenom poslovanju
 • Implementacija standarda u IKT bezbednosne prcedure (ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27701:2019; ISO 22301:2019; SRPS EN 16931-1:2019/AC:2020; SRPS ISO 31000:2019)

 

Predavači:

 • Olga Zorić, ekspert za korporativnu i informacionu bezbednost, sertifikovani auditor i implementator ISO/IEC standarda
 • Dragana Jakovljević, ekspert za IKT bezbednost i menadžment upravljanja rizicima

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Pravni okvir bezbednog elektronskog poslovanja i obaveza primene posebnih mera bezbednosti IKT sistema

 • Postupanje u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti i podzakonskim aktima
 • Obaveze u vezi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti /GDPR
 • Mere i postupci u vezi Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravlljanju vanrednim situacijama
 • Izrada opštih akata (Internih normativnih akata) neophodnih za pravilnu primenu propisa – primeri opštih akata

2. Operativna postupanja i korporativna bezbednost

 • Ranjivost IKT sistema – sistmatizacija pretnji
 • Bezbednosno okruženje korišćenja elektronske pošte  i servera za dostavu elektronskih dokumenata kao automatskih kanala kommunikacije – kompanijska is ektorska mail adresa, EDI servisi i Sistem elektronskih faktura
 • IKT u sistemu korporativne bezbednosti

3. Plan kontinuiteta poslovanja / Business continuity (BC) plan

 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Uspostavljanje Business continuity (BC) plana prema Standardu 22301:2014
 • Kategorije pretnji i opasnosti – rizici
 • Odabir strategije i definisanje najefikasnijih načina za oporavak
 • Razvoj plana za oporavak
 • Tim za definisanje i primenu plana kontinuiteta poslovanja – uloge
 • Planiranje kontinuiteta poslovanja prema kritičnosti poslovnih sektora
 • Obavezni Prilozi uz Plan kontinuiteta poslovanja

4. Plan oporavka od katastrofe / Disaster Recovery Plan

 • Primarni ciljevi Plana oporavka od katastrofe i incidenata
 • Koraci do disaster Recovery plana
 • Procena rizika
 • Organizacija elemenata po faktoru kritičnosti
 • Definisanje RTO i RPO
 • Definisanje strateških aktivnosti i dodela odgovornosti
 • Praktično uputstvo za izradu Plana oporavka od katastrofe.

 

Način realizacije: Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

 

Kotizacija iznosi 12.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a).

Popust:

 • Za brze uplate (5 dana od prijave) odobravamo popust od 5%
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs