Detalji obuke

Home   /   Prestanak radnog odnosa i disciplinske mere

Informacije obuke

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad (Novi Beograd):22. jun 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM):22. jun 2023. godine od 10h
 • Predavač::Jasmina Maričić-Vukotić, dugogodišnja inspektorka u Inspektoratu za rad RS (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti::9.200, odnosno 8.000 (Permanent nije u sistemu PDV-a), detalji o popustima na stranici

Prestanak radnog odnosa i disciplinske mere

IZ UGLA INSPEKCIJSKOG NADZORA - ZAKONITO I NEZAKONITO POSTUPANJE POSLODAVCA

Prestanak radnog odnosa na inicijativu poslodavca može da nastupi samo iz razloga koje je striktno predvideo Zakon. Upravo  zbog toga, neophodno je prepoznati pravni okvir Zakona o radu, kao i druge materijalne propise, koji, u zavisnosti od delatnosti, propisuju slučajeve povrede radnih obaveza  i kršenja radne discipline zbog kojih se izriču disciplinske mere ili zaposlenom otkazuje ugovor o radu.

Ovaj seminar će detaljno da obradi prestanak radnog odnosa: razloge, uslove, otkaz koji nastaje  po sili zakona, nezavisno od volje poslodavca ii zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavcac, otkaz zbog krivice  zaposlenog, otkaz zbog nastalih okolnosti koji isključuju krivicu zaposlenog…

Predavač je Jasmina Maričić Vukotić, (do skora) inspektorka  za rad u Inspektoratu za rad Republike Srbije, ekspertkinja za oblat radnih odnosa, konsultantkinja i autorka brojnih tekstova i priručnika u stručnim oblastima iz oblasti radnog prava, predavačica na brojnim seminarima i obukama po sertifikatima EK EU i Službe  za upravljanje kadrovima Republike Srbije.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi deo:

1) Otkaz ugovora  o radu koje daje poslodavac

2) Otkaz koji daje poslodavac nezavisno i suprotno volji zaposlenog: uslovi, razlozi, procedue

3) Analiza posebnih procedura u zavisnosti od razloga otkaza

4) Prava  zaposlenog u slučaju otkaza

5) Kada i pod kojim uslovima poslodavac može, prema zaposlenom, primeniti mere koje imaju karakter disciplinskih mera:

 • privremeno udaljenje sa rada
 • novčana kazna
 • opomena sa najavom otkaz

6) Disciplinski postupak po posebnim propisima

Drugi deo: 

 • Vraćanje na rad zaposlenog po ubrzanoj proceduri, ukoliko je pravo zaposlenog očigledno povređeno
 • Šta se smatra očiglednom povredom prava
 • Upravni postupak za vraćanje na rad zaposlenog pre presude suda
 • Specifičnosti postupka u zavisnosti od razloga otkaza

Treći deo:

 • Pitanja i odgovori
 • Analiza slučaja iz bogatog inspekcijskog iskustva predavačice
 • Analiza slučaja po predlogu učesnika seminara

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 9.200,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 8.000,00. Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.

NOVO – KOTIZACIJA ZA GRUPU: Kotizacija za grupu omogućava da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 5) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Kotizacija za grupu od 5 i više polaznika (neograničeno) iznosi svega 35.000,00. Uslov je da se svi prijavljeni loguju sa službene e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs