Detalji obuke

Home   /   PUT JAVNE NABAVKE: PRAKTIČAN RAD

Informacije obuke

 • Seminar:Put javne nabavke: praktičan rad
 • Predavač:Miloš Jović, Uprava za Javne nabavke
 • Mesto:Beograd, hotel “Šumadija”
 • Datum:12. oktobar 2017
 • Vreme:od 10h do 16h
 • :
 • Kotizacija: 9.700

PUT JAVNE NABAVKE: PRAKTIČAN RAD

Miloš Jović

Radionica je namenjena

Naručiocima – službenicima za javne nabavke kao i drugim licima koja su neposredno i posredno angažovana u sprovođenju postupaka javnih nabavki

PROGRAM RADIONICE:

 • Planiranje javne nabavke – način utvrđivanja potreba i izrada plana javnih nabavki u aplikativnom softveru Uprave za javne nabavke;
 • Izrada konkursne dokumentacije (određivanje dodatnih uslova, elemenata kriterijuma, sredstava obezbeđenja…), objavljivanje i izmene iste;
 • Stručna ocena ponuda – faze u stručnoj oceni ponuda, izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda i meritorne odluke kojom se okončava postupak;
 • Izrada okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavci: smernice i modeli;
 • Zaštita prava – postupanje sa zahtevom, meritorno odlučivanje i izrada odgovora na zahtev;
 • Izvršenje ugovora – dozvoljene i nedozvoljene izmene ugovora;
 • Pitanja i odgovori.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 9.500 dinara i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo dodatne  popuste za više učesnika, kao i za uplatu u roku od  3  dana od dana prijave.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat.