Detalji obuke

Home   /   Rad na sezonskim poslovima

Informacije obuke

 • MESTO :Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju, Pregrevica 168
 • VREME: 10. avgust 2018. godine od 10 do 15,30
 • Predavač: Stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti nadzora primene radnog zakonodavstva
 • Kotizacija:10.500,00
 • Kotizacija sa letnjim popustom od 20%:8.400,00

Rad na sezonskim poslovima

Rad na sezonskim poslovima je regulisan novim zakonskim rešenjima. Izmene je pretrpeo i Zakon o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, Zakon o zapošljavanju stranaca i Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom. O svemu ovome informišite se na seminaru kojeg realizujemo 10. avgusta 2018. godine, a posebno ćemo se osvrnuti i na primenu Zakona o radu i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

Predavač: stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti nadzora primene radnog zakonodavstva

 

PROGRAM

1) Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

 • način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u delatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
 • poslodavac, sezonski radnik, angažovanje na obavljanju sezonskih poslova
 • uslovi rada sezonskih radnika
 • podaci, korišćenje i njihova primena
 • nadzor
 • kaznene odredbe

2) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

3) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

4) Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom.

5) Pored ova četiri nova zakona, posebno ćemo se osvrnuti i na primenu Zakona o radu i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

 

Kotizacija za radionicu iznosi 10.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

U toku je akcija letnjih popusta pa se tako kotizacija umanjuje za 20% i iznosi svega 8.400,00 dinara.

 

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Biljana Simović

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs