Detalji obuke

Home   /   Radni odnosi u uslovima pandemije – inspekcijski nadzor

Informacije obuke

 • WEBINAR:19. avgust 2020. od 10 časova
 • Predavač:Jasmina Maričić Vukotić, inspektorka za rad u Inspektoratu rada Republilke Srbije
 • Kotizacija:7.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a) - detalji o popustima na stranici
 • Napomena:U zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije, nastava će biti realizovana kao seminar ili kao webinar

Radni odnosi u uslovima pandemije – inspekcijski nadzor

PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA U SPECIFIČNIM USLOVIMA PRIMENE EPIDEMIOLOŠKIH MERA

Zašto seminar Radni odnosi u uslovima pandemije?

U uslovima proglašene pandemije i primene mera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti, organizacija rada je u potpunosti izmenjena, pa se tako u određenoj meri menjaju i prava i obaveze iz radnog odnosa. Iako je vanredno stanje uvedeno u martu 2020. godine okončano, epidemiološke mere su i dalje na snazi i utiču na prava i obaveze iz radnog odnosa.

Nastava je praćena tekstovima i konkretnim uputstvima sa predlozima rešenja za sve moguće situacije proizašle iz ovih specifičnih uslova.

 

Predavač: Jasmina Maričić Vukotić, inspektorka  za rad u Inspektoratu rada Republike Srbije.

 

Program seminara Radni odnosi u uslovima pandemije:

 • Mere za zadržavanje radnika u radnom odnosu
 • Organizacija rada
 • Preporuke Vlade Republike Srbije
 • Godišnji odmori i pravo poslodavca da određuje vreme korišćenja
 • Zarade – pomoć države za isplatu minimalca
 • Inspekcijski nadzor i zaštita  prava iz radnog odnosa
 • Pitanja i odgovori

 

Kotizacija za radionicu iznosi 7.500 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs