Detalji obuke

Home   /   Redukcija stresa na radnom mestu

Informacije obuke

 • Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:29. mart 2023. godine od 10h
 • Predavač:Sanja Leverda, detalji o predavaču na stranici
 • Kotizacija i popusti:15.6000; detalji o popustima na stranici

Redukcija stresa na radnom mestu

ALATI I TEHNIKE ZA REDUKCIJU STRESA NA RADNOM MESTU; SPREČAVANJE

Cilј treninga je upoznavanje učesnika sa mogućim izvorima stresa na radnom mestu; istraživanje efekata stresa na radni učinak, kao i na mentalno i fizičko zdravlje; upoznavanje sa različitim metodama i tehnikama za prevazilaženja stresa; unapređenje znanja o aktivnom pristupu u situacijama stresa i očuvanju mentalnog zdravlja.

Po završetku obuke, polaznici će:

 • Umeti da prepoznaju situacije koje ih dovode u stanje stresa
 • Razumeti mehanizam nastanka stresa
 • Biti upoznati sa tenikama i strategijama za prevazilaženje posledica stresa
 • Biti u mogućnosti da vežbaju tehnike za prevazilaženja stresa
 • Biti u mogućnosti da preventivno reaguju i utiču na sopstvene reakcije u stresnim životnim i poslovnim okolnostima i time unaprede kvalitet rada i života

Trener: Sanja Leverda, psiholog, u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Srbije radila na poziciji šefa Odseka za sprovođenje postupka odabira kadrova, sada samostalni konsultant, učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima. Ima dugogodišnje predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Uzroci stresa (individualni i situacioni)
 • Mobing
 • Reakcije na sres
 • Posledice stresa
 • Vrste stresa („Burnout“ sindrom)
 • Načini redukcije psihičkog stresa
 • Strategije suočavanja sa stresom
 • Upravljanje fizičkim stresom

Metode i tehnike:

Predavanje, diskusija, individualne i grupne vežbe.

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Zbog visokog stepena interaktivnosti nastave i izvođenja praktičnih vežbi, obuka se realizuje isključivo u nastavnoj sali Doma kulture  Studentski grad.

Kotizacija iznosi 15.600,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

 • Za sve prijave i uplate izvršene avansno odobrava se 10% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobrava se dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs