Detalji obuke

Home   /   Rukovodjenje na daljinu

Informacije obuke

 • VEBINAR:27. april 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Sanja Leverda, psiholog, detalji na stranici
 • Kotizacija:9.500,00; detalji o popustima na stranici

Rukovodjenje na daljinu

POSTUPANJE U USLOVIMA IZMEŠTENOSTI ZAPOSLENIH IZ PROSTORIJA FIRME

Cilj treninga: Unapređenje znanja učesnika o neophodnim veštinama za rukovođenje na daljinu, u uslovima kada značajan broj zaposlenih radi od kuće.

Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama, rukovodioci svih ostalih službi i timova

Očekivani ishodi:

 • Bolje razumevanje uloge rukovodioca u orgnaizaciji, posebno u situaciji rukovođenja na daljinu
 • Upoznavanje sa osnovnim komponentama i faktorima procesa rukovođenja na daljinu
 • Upoznavanje sa veštinama kommunikacije koje su neophodne za održavanje produktivnosti u situaciji rada na daljinu
 • Prepoznavanje situacija u kojima je neophodno preći na komunikaciju “licem u lice”
 • Razumevanje važnosti prilagođavanja sopstvenog stila rukovođenja izazovima i promenama u okruženju
 • Sposobnost primene znanja stečenih na ovom vebinaru i unapređenje sopstvene veštine rukovođenja na daljinu.

 

Predavač: Sanja Leverda, psiholog sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti organizacione psihologije i upravljanja ljudskim resursima, posebno angažovana u profesionalnoj selekciji i razvoju kompetencija zaposlenih u državnom i privatnom sektoru; akreditovani trener Nacionalne akademije za javnu upravu za oblast Upravljanja u javnoj administraciji i Lični razvoj i veštine, licnecirani profesionalni kouč (European Coaching Association); ima ogromno predavačko iskustvo na brojnim savetovanjima, seminarima i konferencijama.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Pojam rukovođenja i uloga rukovodioca u organizaciji
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja
 • Izazovi rada od kuće
 • Kompetencije rukovodioca  za rad na daljinu (lični kvaliteti, kontrola emocija, donošenje odluka / rešavanje problema)
 • Funkcionalni menadžment u situaciji rukovođenja na daljinu (tehnička znanja i administrativne veštine)
 • Održavanje i podizanje produktivnosti u situaciji rada od kuće (postavljanje ciljeva i motivacija zaposlenih)
 • Upravljanje timom na daljinu (kreiranje kulture virtualnog tima, razumevanje timske dinamike i okruženja, upravljanje konfliktima u timovima na daljinu, tim bilding aktivnosti)
 • Kanali komunikacije u procesu rukovođenja na daljinu
 • Kada komunicirati “licem u lice”?
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima
 • Benefiti rukovođenja na daljinu.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara.

 • Za sve brze uplate (u roku od 3 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs