Detalji obuke

Home   /   Selekcija kandidata – savremeni principi, metode, tehnike, alati…

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:11. februar 2019. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Sanja Leverda, psiholog, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima RS, ekspert za regrutaciju i selekciju kadrova
 • Kotizacija:9500
 • Popusti:Za brze uplate - 5%; za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Selekcija kandidata – savremeni principi, metode, tehnike, alati…

Ljudski resursi - pravilan izbor kandidata kao prvi korak ka uspešnom obavlljanju posla

          Selekcija kandidata je proces koji sledi određenu metodologiju prikupljanja informacija o kandidatu u cilju određivanja da li on treba da bude primljen na poziciju za koju aplicira ili ne. U ovu svrhu, za svaku poziciju tj. radno mesto treba da postoji razrađena pisana i primenjena procedura selekcije. Ovakva procedura ima “validnost” samo ako je moguće pokazati da postoji pozitivna povezanost između nje i posla za koji se kandidati selektuju.

          Jedan od načina za ustanovljavanje pomenute veze je sprovođenje analize posla pre same izrade procedure za selekciju. Njen sastavni element je procedura selekcije, kojom se jasno definišu: minimalni zahtevi (npr. obrazovni nivo i godine radnog iskustva), zahtevi posla, odgovarajući nivo zarade, pitanja za intervju, testovi za selekciju, obrazac za procenu kandidata, materijal koji će olakšati uvođenje u posao novoprimljenog zaposlenog… Na osnovu svega toga, pripremaju se pitanja za intervju, biraju se testovi koji će biti korišćeni za selekciju i definiše se obrazac za procenu kandidata.

Cilј treninga:

Upoznavanje učesnika sa osnovnim principima savremenog pristupa selekciji kandidata, različitim metodama selekcije, njihovim prednostima i nedostacima; unapređenje veština sprovođenja selekcionog intervjua na bazi kompetencija; objektivnije i kvalitenije donošenje odluke o izabranom kandidatu.

Očekivani ishodi:

Po završetku obuke, polaznici će:

 • Bolje razumeti značaj primene objektivnog pristupa selekciji kadidata, kao i benefite savremenog pristupa za svoju organizaciju;
 • Biti upoznati sa različitim metodama i tehnikama u procesu selekcije, njihovim prednostima i nedostacima;
 • Biti upoznati sa primenom koncepta kompetencija u postupku selekcije;
 • Unaprediti veštine sprovođenja selekcionog intervjua baziranog na kompetencijama;
 • Biti u mogućnosti da poboljšaju veštinu donošenja objektivnije i kvalitenije odluke o izboru odgovarajućeg kandidata

Predavač / trener:

Sanja Leverda, psiholog, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima RS, sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihovu primenu u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kompetencija u organizaciji, razvoj zaposlenih u oblastima komunikacije, rukovođenja, upravljanja stresom.

Nastavni program:

 • Opis posla
 • Regrutacija i selekcija kandidata
 • Pregled metoda selekcije
 • Šta dobijamo upotrebom psiholoških testova?
 • Assessment centri
 • Šta su kompetencije za radno mesto, zašto ih koristiti, kako ih merimo?
 • Intervju baziran na kompetencijama
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu

Cilјna grupa:

Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama, kao i svi koji se bave ovim poslom (pravnici, kadrovska služba, poslovni sekretari, administrativni asistenti….)

Metode i tehnike:

Predavanje, diskusija, simulacija, studija slučaja, individualne i grupne vežbe.

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a).

Popusti:

 • za brze uplate (u roku od 5 dana) popust iznosi 5%
 • za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta
 • popusti se sabiraju tako da se može ostvariti ukupan maksimalni popust od 15%.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

011/2147721, 3077612, 063/464493

 

(Detaljan sadržaj programa u PDF formatu možete preuzeti OVDE )