Detalji obuke

Home   /   Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Informacije obuke

 • Mesto:Niš, hotel Tami Residence
 • Vreme:23. novembar 2019. godine od 10 do 15,30h
 • Predavači::Bojana Potežica i Nemanja Milenković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:8500
 • Popust:Za dva učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

UNOS, PRAĆENJE I AŽURIRANJE PODATAKA U CENTRALNOM REGISTRU I KOMPLETNA OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU

NOVI TERMIN – Novi šifarnik zanimanja možete uneti do 31. decembra 2019. kada ističe zakonski rok.

Od 1. januara 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18). Vlada Republike Srbije donela je ovu Odluku 17. jula prošle godine, a novi Šifarnik zanimanja je ušao u primenu od 2019. godine. U skladu sa njom, poslodavci su u zakonskoj obavezi da do 31. decembra 2019. u registru CROSO izmene zanimanja u skladu sa novim šifarnikom!

Do usvajanja te Odluke, čiji je sastavni deo i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u proteklih 28 godina i koje su uslovile nestanak nekih zanimanja i pojavu sasvim novih.

Novi Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifarnike koji se primenjuju za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, i to za sledeća obeležja:

 • zanimanje,
 • vrsta i nivo kvalifikacije,
 • država,
 • opština i naselje (mesto).

Na radionici koju realizujemo 23. novembra 2019. godine u Nišu, dobićete praktične instrukcije za primenu Šifarnika, praćenje njegove primene i ažuriranje podataka. Takođe, dobićete kompletnu obuku za praktičan rad na portalu CROSO.

 

Predavači:

 • Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.
 • Nemanja Milenković, savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranje

 

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

 

PROGRAM SEMINARA:

1) Šifarnik zanimanja – Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka

 • Sadržina Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada sa posebnim osvrtom na strukturu Šifarnika zanimanja
 • Primena Šifarnika zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima u vezi sa evidencijama u oblasti rada
 • Primena Šifarnika zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada
 • Praćenje primene i ažuriranje šifarnika.

2) Kompletna obuka za praktičan rad na Portalu CROSO.

 

Kotizacija iznosi 8.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

Popusti:

 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs