Detalji obuke

Home   /   Ugovor o javnoj nabavci – izmena i upravljanje

Informacije obuke

 • Opcija 1 - Novi Beograd, Dom kulture Studentski grad (sala na spratu):23. novembar 2022. od 14h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):23. novembar 2022. od 14h
 • Predavač:Miloš Jović, ekspert za JN (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (za prisustvo u sali) i 11.500 (za on line); detalji o popustima na stranici

Ugovor o javnoj nabavci – izmena i upravljanje

Miloš Jović, ekspert za javne nabavke

Radionica “Ugovor o javnoj nabavci” namenjena je svima koji se bave realizacijom procesa javne nabavke, kako sa aspekta naručioca, tako i iz uloge ponuđača, i bavi se prvenstveno izradom ugovora, upravljanjem ugovorom, odnosno njegovim izmenama i izvršenjem.

Predavač je Miloš Jović, ekspert za javne nabavke, ranije zaposlen u Upravi za javne nabavke a sada u privredi, takođe na poslovima javnih nabavki.

 

NASTAVNI PROGRAM radionice “Ugovor o javnoj nabavci”:

1) Izrada modela ugovora

 • Definisanje predmeta, dokumentacije i vrednosti ugovora
 • Ostali bitni elementi ugovora
 • Prava i obaveze ugovornih strana
 • Uslovne, zaštitne i završne odredbe

2) Izmene ugovora o javnoj nabavci

 • Izmene po osnovu ugovornih odredaba
 • Dodatna dobra, usluge i radovi
 • Nepredviđene okolnosti
 • Povećanje obima nabavke
 • Uvođenje / zamena podizvođača

3) Upravljanje ugovorom o javnoj nabavci

 • Upravljanje odnosima
 • Administracija ugovora
 • Procena i upravljanje rizicima
 • Upravljanje izvršenjem –  upravljanje učinkom
 • Zatvaranje ugovora

4) Pitanja i odgovori

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500,00. Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze  uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/506097

permanenteducom@gmail.com

prijava@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs