Detalji obuke

Home   /   Primena Zakona o opštem upravnom postupku

Informacije obuke

 • Seminar:Primena Zakona o opštem upravnom postupku
 • Predavač:Predstavnici državne službe
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:14. jun 2017.
 • Vreme:10h-16h
 • Kotizacija: 9.500

Primena Zakona o opštem upravnom postupku

Predstavnici državne službe

PROGRAM SEMINARA:

Reforma uprave i upravni postupak

 • Strategija upravne reforme u kontekstu evrointegracija Srbije
 • Podela vlasti i upravna funkcija
 • Značaj upravnog postupka u okviru upravne reforme
 • Javni i privatni interes u upravnim
 • Opšti i posebni upravni postupak
 • Učesnici u upravnom sporupku
 •  Komunikacija između organa uprave i stranaka u upravnom postupku
 • Rešenje i zaklјučak u upravnom postupku

Novine u Zakonu o opštem upravnom postupku Srbije

 • Struktura i karakteristike novog ZUP-a
 • Novi koncept “upravne stvari”
 • Prikuplјanje podataka po službenoj dužnosti i jedinstveno upravno mesto –
 • Garantni akt i upravni ugovor
 • Upravne radnje i pružanje javnih usluga
 • Pravna sredstva u upravnom postupku (prigovor) –  kao novo pravno sredstvo
 • Upravno izvršenje
 • Inspekcijski nadzor i inspekcijski postupak u kontekstu novog ZUP-a

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i slatko-slane zalogaje.

Prijavu možete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular iz priloga na office@permanent.co.rs ili možete popuniti elektronsku prijavu OVDE.

Za uplatu izvršenu u roku od 3 dana od dana prijavljivanja odobravamo 5% popusta. Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste.