Detalji obuke

Home   /   Veštine rukovođenja

Informacije obuke

 • VEBINAR:12. februar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Sanja Leverda, detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:9.500,00 (detalji o popustima na stranici)

Veštine rukovođenja

Cilj treninga: 

Upoznavanje učesnika sa osnovnim principima savremenog pristupa rukovođenju i unapređenje veština rukovođenja.

Predavač:

Sanja Leverda, psiholog sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektimam koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihova primena u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kompetencija u organizaciji, veštine komunikacije, veštine rukovođenja, rešavanje konflikata, upravljanje stresom…

Metode rada:

Obuka se realizuje putem web platforme, uživu, u realnom vremenu. Pre vebinara,  polaznici će, u elektronskom obliku, dobiti kratak pisani materijal koji će im poslužiti kao uvod  u temu koja će se obrađivati na obuci i osnov za dalji rad na razvoju veština rukovođenja i lično usavršavanje. Sedam dana nakon obuke, trener će odgovarati na pitanja koja polaznici mogu dostavljati elektronskim putem.

Očekivani ishodi:

 • Bolje razumevanje uloge rukovodioca u organizaciji;
 • Upoznavanje sa osnovnim komponentama i faktorima procesa rukovođenja;
 • Upoznavanje sa različitim stilovima procesa rukovođenja;
 • Razumevanje važnosti kontinuiranog razvoja sopstvenih veština u procesu rukovođenja;
 • Razumevanje važnosti prilagođavanja sopstvenog stila rukovođenja razvojnom nivou zaposlenog;
 • Unapređenje sopstvene veštine rukovođenja kroz upoznavanje sa osnovama koučinga u radu sa zaposlenima.

Ciljna grupa:

 • Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Pojam rukovođenja
 • Uloga rukovodioca u organizaciji
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja
 • Stilovi rukovođenja
 • Situaciono rukovođenje
 • Kanali komunikacije u procesu rukovođenja
 • Osnove koučinga za rukovodioce
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara.

 • Za sve brze uplate (u roku od 3 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs