Detalji obuke

Home   /   Za ponuđače – Portal javnih nabavki

Informacije obuke

 • WEBINAR:27. oktobar 2020. godine od 16 časova
 • Predavači:Eksperti Uprave za javne nabavke Dragana Marić i Mladen Alempijević (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:9.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Za ponuđače – Portal javnih nabavki

EKSPERTI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

Zašto obuka za ponuđače? Zbog značajnih razlika i specifičnosti korišćenja novog Portala od strane naručilaca i ponuđača, a nakon uspešno realizovane radionice za naručioce, sada realizujemo radionicu posvećenu isključivo potrebama ponuđača, na kojoj će biti objašnjeno, korak po korak, registracija i kompletan postupak rada na novom Portalu javnih nabavki.

Osim ponuđača, ova obuka se odnosi i na naručioce koji se na tržištu pojavljuju i kao ponuđači u postupcima javnih nabavki.

Zbog specifičnost teme, na preporuku predavača, nastava će se održati preko web platforme, odnosno u formi webinara.

 

Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke (Uprava za javne nabavke):

 1. Mladen Alempijević, rukovodilac Grupe za analizu i razvoj sistema javnih nabavki u Kancelariji za javne nabavke
 2. Dragana Marić, rukovodilac Grupe za ispitivanje osnovanosti za sprovođenje pregovaračkog postupka

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Registracija na novom Portalu javnih nabavki
 • Priprema elektronske ponude
 • Postavljanje pitanja putem Portala javnih nabavki
 • Popunjavanje izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Otvaranje ponuda preko Portala javnih nabavki
 • Stručna ocena ponuda i način komunikacije sa naručiocem u cilju dostavljanja traženog pojašnjenja i eventualne dopune ponuda
 • Uvid u ponde putem Portala javnih nabavki
 • Način podnošenja e-zahteva za zaštitu prava, kao i druge radnje vezane za ostvarivanje prava ponuđača u postupku zaštite prava.

(Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija za obuku iznosi 9.500 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.