Detalji obuke

Home   /   Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Informacije obuke

 • on line (ZOOM platforma):13. oktobar 2022. od 10h
 • Predavač:Ekspert za bezbednost I zdravlje na radu (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:11.000; detalji o popustima na stranici

Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Ekspert za bezbednost I zdravlje na radu (detalji na stranici)

Nakon više najava, nekoliko javnih rasprava, izmena predloženih nacrta, predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je najverovatnije dobio svoju konačnu formu. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi niz veoma bitnih izmena i novih obaveza  za poslodavce, koje treba da obezbede uslove za viši stepen bezbednosti i zdravlja na radu i bolje uslove rada u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Osim toga, u toku je i nekoliko značajnih izmena i dopuna važećih podzakonskih akata: Nacrt nove Uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu kao i predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline, u koji su uključene i javne konsultacije.

Predavač: Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom radu

 1. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – šta je novo?
  1. Poseban osvrt na značenje pojedinih izraza mere
  2. Obaveze i odgovornosti poslodavca – izvođenje radova na gradilištu i radilištu, izdavanje dozvola za rad
  3. Prava i obaveze zaposlenih
  4. Obaveze lica koje se samozapšljava
  5. Rad od kuće i rad na daljinu
  6. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (poslodavac koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, savetnik i saradnik za bezbednost i zdravlje na radu
  7. Zaštita zdravlja na radu, predstavnik zaposlenih i odbor za bezbednost i zdravlje na radu
  8. Evidencija, saradnja i izveštavanje
  9. Stručni ispit i izdavanje licenci, nacionalna priznanja
  10. Inspekcijski nadzor
 2. Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu i predlozi za izmenu Uredbe
 3. Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline i predlozi za izmene i dopune Pravinika
 4. Neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastava se realizuje on line, preko ZOOM platforme. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Kotizacija: 11.000 (Permanent nije u sistemu PDV-a)

Popust:

 • Za brze  uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/506097

permanenteducom@gmail.com

prijava@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs