Detalji obuke

Home   /   Zakon o elektronskoj trgovini – Skupština usvojila izmene i dopune Zakona

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:4. septembar 2019. godine od 10 do 15h
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za elektronskoj poslovanje
 • Kotizacija:11.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popusti:Maksimalno do 20% (detalji na stranici)

Zakon o elektronskoj trgovini – Skupština usvojila izmene i dopune Zakona

Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za elektronsko poslovanje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini usvojen je u Skupštini Srbije 22. jula 2019. godine. Imajući u vidu ogroman porast elektronske trgovine, Ministarstvo za trgovinu i telekomunikacije prepoznalo je potrebu da se ovaj oblik trgovine detaljnije uredi, pre svega unapređenjem zakonodavnog okvira u ovoj oblasti. Ovaj Zakon detaljnije uređuje elektronsku trgovinu, njene modele, kao i obaveze trgovaca koji na ovaj način posluju u savremenom digitalnom dobu.

Nova regulativa obezbeđuje povoljniju klimu na domaćem tržištu u pogledu postizanja evropskih standarda i suzbijanja sive ekonomije, a na dobrobit građana i privrede. Izmene ovog zakona su deo procesa pravne harmonizacije sa evropskim zakonodavstvom, odnosno sa Direktivom o elektronskoj trgovini. Otklonjene su nepreciznosti i nejasnoće u dosadašnjem tumačenju zakonskih odredaba i uveden je mehanizam uklanjanja nedopuštenih sadržaja na internetu, što sve treba da doprinese i ukupnom razvoju digitalne ekonomije i informaiconog društva.

Cilj seminara: Sticanje ključnih, komparativnih znanja o opštim odredbama Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije (uključiv i najnovije izmene i dopune tog Zakona) u kontekstu šireg okvira regulativa EU, zakona i regulativa Republike Srbije na koje se ovaj zakon oslanja i bez kojih nije moguća potpuna i kvalitetna primena u praksi. Polaznici seminara će razumeti i naučiti koje ključne poslovne, pravne i tehnološke procese teba uspostaviti i nadograditi na postojeće sisteme kvaliteta u poslovnim sistemima, da se osigura bezbednost poslovanja e-trgovine i zaštite lični i poslovni podaci i informacije svih učesnika u internet okruženju.

Namena: Seminar je namenjen svim poslovnim sistemima koji posluju / trguju preko interneta, informatičarima i drugima zaposlenim u IT sektoru koji obrađuju lične i poslovne podatke, pravnicima i menadžerima ljudskih resursa koji implementiraju zahteve Zakona o elektronskoj trgovini, kao i pofesionalcima različitih profila koji žele da unaprede znanja iz oblasti zaštite u sistemima e-poslovanja uopšte.

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za elektronsko poslovanje, zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama i digitalnu forenziku.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Okvir Zakona o elektronskoj trgovini

 • Osnovni zahtevi Direktive o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ
 • Zakon o elektronskom potpisu
 • Zakon o elektronskom dokumentu
 • ZZPL i elektronski marketing
 • Zaštita online plaćanja

2. Ključni zahtevi Zakona o elektronskoj trgovini

 • Sloboda pružanja usluga, predmet, primena i ključni pojmovi Zakona
 • Obaveza informisanja elektronnske trgovine, tražena i netražena komercijalna poruka
 • Forma, punovažnost i primenljivost ugovora za e-trgovinu
 • Odgovornost, privremeno i trajno skladištenje podataka, linkovi i obaveštenja

3. Obavezni podaci, dostupnost i trajnost ugovora o elektronskoj trgovini

4. Zaštita sistema elektronske trgovine, primena elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta

5. Nadzor i kaznene odredbe Zakona

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 11.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

Popusti:

 • U okviru akcije letnjih popusta, svim učesnicima odobravamo 5% popusta
 • Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo još 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/2147721, 3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs