Detalji obuke

Home   /   Zakon o elektronskom poslovanju

Informacije obuke

 • Mesto:Niš, hotel Tami Residence
 • Vreme:27. februar 2018. od 10 do 16 h
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za oblast elektronskog poslovanja i za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima
 • Kotizacija:9.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a)
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Zakon o elektronskom poslovanju

Prof. dr Gojko Grubor

Novi Zakon o elektronskom poslovanju, elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju Skupština Srbije usvojila je 17. oktobra 2017. godine. 

Mesto i vreme realizacije: Zbog velike potrebe za edukacijom na ovu temu i pružanja što kvalitetnije usluge, Agencija Permanent Educom dolazi u Niš. Radionicu realizujemo u hotelu Tami Residence 27. februara 2018. godine sa početkom u 10 časova.

Predavač je prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima, predavač na osnovnim i master studijama na predmetu Elektronsko poslovanje i autor više stručnih radova iz te oblasti.

Koji su ishodi obuke? Polaznici seminara će dobiti neophodna znanja i veštine za usvajanje i praktičnu primenu Zakona o e-dokumentu, organizaciji pružaoca poverljivih usluga, putevima poverenja i tehnologijama za podršku bezbedne primene e-dokumenta u sistemu e-poslovanja, metodama i tehnologijama e-identifikacije i e-autentifikacije učesnika i drugim tehnologijama za održavanje informacione bezbednosti i poverenja u e-okruženju.

Šta omogućava novi Zakon? Do sada je, zbog komplikovane procedure, svega 360.000 građana koristilo usluge elektronskog potpisa, odnosno 5% stanovništva. Kvalifikovani elektronski potpis kojeg uvodi novi Zakon, omogućava potpunu sigurnost, bezbednost i visok stepen pouzdanosti, a zakonom su utvrđeni različiti postupci identifikacije. Novim zakonom uveden je i elektronski pečat za pravna lica koji je istovremeno zamena za pečat i svojeručni potpis ovlašćenog lica zajedno, odnosno ima punopravnu snagu. To omogućava i povezivanje različitih informacionih sistema i institucija koje mogu da razmenjuju pečatirana elektronska dokumenta. Slanje takvih dokumenata je sa većim stepenom pouzdanosti, jer elektronska dostava omogućava da se vidi tačno vreme slanja i prijema svakog dokumenta što je bitno za sudske i upravne postupke. Usluga kvalifikovane elektronske dostave je zamena za uslugu preporučene pošiljke, omogućava pouzdanost i sigurnost da će doći na adresu na koju je dokument i poslat.

Brojne direktive (OEBS i EU), preporuke relevantnih standarda  (ISO/IEC 27K, NIST) i nacionalni zakoni (Zakon o informacionoj bezbednosti, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije) obavezuju menadžment poslovnih sistema da uspostave, implementiraju, održavaju, unapređuju i dokumentuju sisteme informacione bezbednosti (sisteme zaštite ličnih i poslovnih podataka i informacija) u Internet okruženju i sistemu e-poslovanja.

 

NASTAVNI PROGRAM

I) NORMATIVNI USLOVI I ZAHTEVI

1. Opšte odredbe zakona o e-dokumentu

 • Opšta načela Zakona

2. Zahtevi Zakona za elektronsku identifikaciju

 • Razlike identifikacije i autentifikacije u fizičkom i e-okruženju

3. Zahtevi Zakona za pružaoce usluga od poverenja

 • Uslovi koje Zakon postavlja za TTP usluge u sistemu e-poslovanja (kvalifikovani DS, DP i DVP)

4. Zahtevi Zakona za inspekcijski nadzor ili kaznene odredbe

 • Obaveze tela za inspekcijske poslove i kaznene odredbe Zakona
 • Kaznene odredbe GDPR – Opšte regulative za zaštitu podataka EU, koja stupa na snagu 25.5.2018.

II) TEHNOLOŠKI USLOVI I ZAHTEVI 

 • Osnove e-poslovanja (značaj razvoja IKT, PKI i jake e-autentifikacije za razvoj e-poslovanja)
 • Poverljivi pružalac usluga – TTP (Thrusted Third Party) kao faktor poverenja u sistemu e-poslovanja
 • Uslovi za poverenje u sistem e-poslovanja i e-dokumenta (arhitektura PKI, struktura sertifikacionog tela – CA, digitalni potpis – DS, digitalni pečat – DP, digitalni vremenski pečat – DVP)

 

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500,00 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti: Za dva i više učesnika odobravamo 10% popusta; Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Andrea Mozetić.

011/3077612, 3077613, 2147721, 063/464473

prijava@permanent.co.rs

office@permanent.co.rs