Detalji obuke

Home   /   Novi Zakon o javnim nabavkama

Informacije obuke

 • WEBINAR:12. avgust 2020. godine od 13 časova
 • Predavač:Danijela Bojović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu Zakona
 • Kotizacija:6.500 (Permanent nije u sistemu PDV-a)

Novi Zakon o javnim nabavkama

Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu novog Zakona

Novi Zakon o javnim nabavkama ušao je u punu primenu 1. jula 2020. godine. Ima za cilj  sprovođenje efikasnijih i transparentnijih postupaka javnih nabavki, usklađen je sa direktivama Evropske unije, čiji je cilj povećanje  fleksibilnosti postupaka javnih nabavki, dalji razvoj modernog i efikasnijeg sistema javnih nabavki , kao i  unapređenje pravnog okvira koji se obezbeđuje primenom elektronskih sredstava i elektronskih metoda komunikacije.

Puna primena Zakona je omogućena usvajanjem svih podzakonskih akata (objavljena u “Službenom glasniku RS” 2. jula 2020. godine), a u upotrebu je pušten i potpuno novi Portal javnih nabavki.

 

Predavač: Danijela Bojović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu novog ZJN i podzakonskih akata.

 

Program webinara:

 • Pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci
 • Plan javnih nabavki
 • Partije, rokovi, oglasi
 • Postupci javnih nabavki
 • Konkursna dokumentacija,pitanja i odgovori, izmene – produženje rokova
 • Tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • Kriterijumi za kvalitativni izbor i dokazivanje ispunjenosti kriterijuma
 • Kriterijum za dodelu ugovora
 • Stručna ocena ponuda ugovora i obustavljanje postupka
 • Zaključenje i izmene ugovora
 • Zaštita prava u postupku

 

Kotizacija iznosi 6.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a).

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) gde ćete preuzeti obrazac prijave u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs