Detalji obuke

Home   /   Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – najnovije izmene

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:1. mart 2019. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju Sektora za fiskalni sistem Mininstarstva finansija RS
 • Kotizacija:8.500 dinara

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – najnovije izmene

Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju Sektora za fiskalni sistem Mininstarstva finansija RS

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) je svakako jedan od najznačajnijih poreskih zakona. Kao jedinstveni procesni poreski zakon, pretrpeo je tokom prošle godine brojne izmene koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine (usvojene 20. aprila 2018. godine, objavljene u “Službenom glasniku RS” br. 30/18), odnosno stupaju na snagu 1. marta 2019. godine (usvojene 8. decembra 2018. godine i objavljene u “Službenom glasniku RS”, br. 95/18)

Pored osnovnih zakonskih normi i načela, predmet obuke biće i najvažniji instrumenti za ostvarivanje prava poreskih obveznika, tako da će se, pre svega, govoriti i o načelu čuvanja službene tajne i zaštite podataka o ličnosti, načelu zakonitosti i načelu ekonomičnosti i fakticiteta, o obavezujućem karakteru mišljenja Ministarstva finansija, postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza, izmenjenoj poreskoj prijavi i samoinicijativnom prijavljivanju poreskih prekršaja, o pravu na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, preknjižavanju poreza, sekundarnoj poreskoj obavezi, postupanju u postupku kontrole, odnosu ZPPPA i drugih zakona, a pre svih Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku.

Predavač: Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju Sektora za fiskalni sistem Mininstarstva finansija RS

Seminar je namenjen svi poreskim obveznicima koji učestvuju u poreskom postupku i dužni su da primenjuju odredbe Zakona o poreskom postupku, ovlašćenim licimma u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i drugim poreskim obveznicima radi postizanja što višeg nivoa zakonitog postupanja i reedovnog izmirivanja poreskih obaveza.

 

Program seminara:

 • Opšte odredbe
 • Predmet Zakona o poreskom postupku i odnos sa drugim zakonima
 • Načela poreskog postupka
 • Stranke u poreskom postupku
 • Prava i obaveze poreskih obveznika
 • Identifikacijai registracija poreskih obveznika
 • Poreska obaveza
 • Poreska prijava
 • Utvrđivanje poreza
 • Redovna naplata poreza
 • Prinudna naplata poreza
 • Poreska kontrola
 • Postupak po pravnom leku
 • Pravna pomoć u poreskim stvarima
 • Usklađivanje sa propisima EU
 • Kaznene odredbe

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 8.500 dinara (Permanent Educom nije u sistemu PDV-a).

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

011/2147721, 3077612, 063/464493