Detalji obuke

Home   /   Zapošljavanje stranaca – usvojen novi Zakon

Informacije obuke

 • Opcija 1: Hotel Šumadija, Beograd:22. avgust 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM):22. avgust 2023. godine od 10h
 • Predavači:Zamenik direktora Inspektorata za rad RS sa saradnicima
 • Kotizacija i popusti:13.500, odnosno 12.000 (Permanent nije u sistemu PDV-a); detalji o popustima na stranici

Zapošljavanje stranaca – usvojen novi Zakon

SKUPŠTINA JE USVOJILA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, kog je Vlada Republike Srbije priremila još u februaru ove godine, je usvojen 26. jula 2023. godine, na Četvrtom vanrednom zasedanju Skupštine Srbije. Na istom zasedanju usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Zakon predviđa brojne novine i značajne izmene kada je u pitanju zapošljavanje stranaca, kao na primer, izmenu same definicije upućenog lica, definicija jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranaca u Republici, izmenjeni su i uslovi za upućivanje na privremeni rad u Republiku Srbiju, kao i brojne druge izmene i dopune.

Predavač na seminaru je prof. dr Saša  PERIŠIĆ, zamenik direktora Inspektorata za rad, stručnjak za državno i upravno pravo, sa saradnikom – ekspertom za oblast radnih odnosa, oboje sa dugogodišnjim radnim iskustvom i velikim brojem održanih obuka i seminara.

Obzirom na značaj usvojenih izmena, Permanent Educom, u saradnji sa Balkanskim savetom za održivi razvoj i edukaciju, realizuje seminar na kom ćete se blagovremeno upoznati sa svim novinama koje ova dva zakona donose.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Viza za duži  boravak
 • Obaveza pribavljanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja
 • Nadležnost za izdavanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja
 • Vrste dozvola  za rad koje se mogu izdati strancu koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja
 • Radna dozvolal  za zapošljavanje stranaca
 • Radna dozvola za upućena lica
 • Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva
 • Radna dozvola za samozapošljavanje i radna dozvola  za nezavisnog profesionalca
 • Lične radne dozvole, odnosno radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje
 • Podnošenje i realizacija zahteva  za izdavanje dozvole  za rad
 • Produženje dozvole za rad izdate na osnovu vizeD
 • Uslovi za izdavanje dozvola  za rad
 • Uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali hotela Šumadija (Beograd) ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.000 (Permanent nije u sistemu PDV-a). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popupsta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

info@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs