Detalji obuke

Home   /   Zaštita od požara – izrada normativnih akata

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:30. avgust 2022. od 10h
 • Predavači:Goran Kušić i ekspert za radne odnose
 • Kotizacija i popusti:11.500, detalji o popustima na stranici

Zaštita od požara – izrada normativnih akata

REGULATIVA ZOP-a I IZRADA NORMATIVNIH AKATA

Na radionici Zaštita od požara, koju realizujemo 30. avgusta 2022. upoznaćete se sa normativom koja uređuje ovu oblast, i dobiti praktične instrukcije za izradu normativnih akata.

Predavači:

 • Goran Kušić, ekspert za oblast zaštite od požara, do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • Ekspert za radne odnose i bezbednost i zdravlje na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim, praktičnim i predavačkim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi blok: Zakonska regulativa

1) Zaštita od požara – Normativno uređenje

 • Pojam sistema zaštite od požara
 • Zakonska regulativa
 • Interna regulativa

2) Kategorizacija subjekata u odnosu na ugroženost od požara

 • Organizacija poslova ZOP-a prema kategorizaciji

3) Novi pravilnici u vezi organizovanja zaštite od požara

 • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara 6-2021-71
 • Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara 6-2021-73

Drugi blok: Izrada normativnih akata

 • Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti ZOP
 • Pravila ZOP sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara
 • Plan ZOP
 • Sanacioni plan

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Kotizacija iznosi 11.500,00 (Permanent nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.