Detalji obuke

Home   /   Životni vek proizvoda – analiza rizika

Informacije obuke

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:20. avgust 2021. godine od 10 časova
 • Predavači:Dr Dejan Ninković i Oliver Mitić (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:11.500 (detalji na stranici)

Životni vek proizvoda – analiza rizika

Analiza rizika u toku životnog veka proizvoda (od projektovanja, preko proizvodnje, stavljanja na tržište, upotrebe, do rashodovanja) i pri tržišnoj kontroli.

 

Zašto “Životni vek proizvoda”

Životni vek proizvoda (product life cycle) prikazuje proces njegovog trajanja. U osnovi, to je analitički prikaz proizvodne i prodajne istorije od vremena kada je proizvod uveden na tržište do momenta kada je povučen.

Analiza životnog ciklusa proizvoda omogućava kompaniji da određuje odgovarajuću cenu u zavisnosti od faze u kojoj je proizvod i igra bitnu ulogu u opštoj organizaciji kompanije, kao što su korporativna strategija, finansije i proizvodnja.

Međutim, veoma često se zapostavlja rizik upotrebe proizvoda, na šta obavezuje RAPEX sistem EU. U tom smislu, svaka proizvodna i prometna organizacija je obavezna (ili je preporuka) u našoj zemlji i regionu da za svaki proizvod primeni ovaj sistem analize rizika. Posledice ekscesa i (negativnih) nadzora su seriozne – kako finansijski, tako i normativno. Redukcija ovih rizika je cilj ove obuke. 

 

Ko su predavači?

 • Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCM
 • Oliver Mitić , sudski veštak

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Uvod u procenu rizika

2) Zašto analiza rizika?

3) Kada i ko vrši analizu rizika?

 • Šta je analiza rizika
 • Uticajni faktori
 • Opšti koraci analize rizika
 • Ko vrši analizu rizika

4) Brza procena rizika

5) RAPEX sistem

6) Usaglašenost i usklađenost

7) Informacijje  o riziku

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 11.500,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

info@permanent.co.rs