Obuke

Home   /   Obuke

Loading ...

Rodna ravnopravnost – u susret punoj primeni Zakona

Rodna ravnopravnost je regulisana Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima koji su, u većini, u primeni od juna prošle godine. Međutim, odredbe o rodno osetljivom jeziku, kako je propisao Zakon, ulaze u primenu u junu 2024. godine, pa će to biti trenutak kada će ceo Zakon ući u punu primenu. Na seminaru kog realizujemo 20. februara […]

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

U našem redovnom godišnjem terminu, a zbog stalnog interesovanja poslovne zajednice Srbije, oglašavamo upis grupe na radionicu na kojoj ćete saznati kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog, koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu, kao i odgovore na mnogo drugih gorućih pitanja.

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca – novine u proceduri

Zapošljavanje stranaca je pretrpelo značajne izmene, koje su regulisane novim Zakonom o zapošljavanju stranaca (usvojen prošle godine), a koji ulazi u punu primenu 1. februara 2024. godine. Zakon je uspostavio značajno fleksibilnije procedure zapošljavanja stranaca i izdavanje jedinstene boravišne dozvole. Na seminaru ćemo izvršiti komparativnu analizu primene novih zakonskih rešenja sa realnim problemima u njihovoj […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko arhiviranje – izmene i dopune Uredbe

Izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku su objavljene 26. decembra 2023. godine (“Sl. glasnik RS”, broj 116/2023).  Sama zakonska obaveza primene eArhiviranja ovim nije odložena već je započela 1. januara 2024. godine, ali su objavljene izmene donele bitne promene […]

Detaljnije

Load More