Obuke

Home   /   Obuke

Loading ...

Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Nakon više najava, nekoliko javnih rasprava, izmena predloženih nacrta, predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je najverovatnije dobio svoju konačnu formu. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi niz veoma bitnih izmena i novih obaveza  za poslodavce, koje treba da obezbede uslove za viši stepen bezbednosti i zdravlja na radu […]

Detaljnije

Loading ...

Ugovor o javnoj nabavci – izmena i upravljanje

Radionica “Ugovor o javnoj nabavci” namenjena je svima koji se bave realizacijom procesa javne nabavke, kako sa aspekta naručioca, tako i iz uloge ponuđača, i bavi se prvenstveno izradom ugovora, upravljanjem ugovorom, odnosno njegovim izmenama i izvršenjem. Predavač je Miloš Jović, ekspert za javne nabavke, ranije zaposlen u Upravi za javne nabavke a sada u […]

Detaljnije

Loading ...

Ček i menica u funkciji plaćanja i obezbeđenja

Obuka “Ček i menica u funkciji plaćanja i obezbeđenja” je namenjena pravnim licima i preduzetnicima, a ima za cilj da ukaže na brojne specifičnosti, prednosti, kao i moguće rizike korišćenja istih. Predavač na obuci “Ček i menica” je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče banke za Zapadni Balkan i članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom […]

Detaljnije

Loading ...

Lista kvalifikacija u obrazovnim ustanovama – šifarnik zanimanja

Odlukom o dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, čija je primena počela 1. januara 2022. godine, usvojena je Lista kvalifikacija. Zajedno sa Šifarnikom zanimanja i Šifarnikom nivoa i vrsta kvalifikacija koji su usaglašeni sa međunarodnim standardnim klasifikacijama, ovi instrumenti za unošenje i šifriranje podataka u […]

Detaljnije

Load More