Obuke

Home   /   Obuke

Loading ...

Arhiviranje – obuka za primenu propisa

NOVI TERMIN! Stvaralac i imalac arhivske građe  i dokumentarnog materijala dužan je po Zakonu da obezbedi stručno  osposobljavanje i usavršavanje, kao i proveru stručne osposobljenosti zaposlenih koji upravljaju dokumentima. Predavač je vrhunski ekspert za arhivistiku iz nadležne državne institucije.

Detaljnije

Loading ...

Elektronska pisarnica – operativna primena

Elektronska pisarnica je u zakonskoj primeni, u organima državne uprave, od februara ove godine, ali se njena operativna primena očekuje od 1. januara 2024. godine, obzirom da su Instrukcija o preduslovima rada Pisarnice i Korisničko uputstvo softvera ePisarnica objavljeni u julu ove godine. Detaljne zakonske definicije načina organizovanja i potrebne funkcionalnosti ePisarnice, Zakonodavac je, pored […]

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca – usvojen novi Zakon

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, kog je Vlada Republike Srbije priremila još u februaru ove godine, je usvojen 26. jula 2023. godine, na Četvrtom vanrednom zasedanju Skupštine Srbije. Na istom zasedanju usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Zakon predviđa brojne novine i značajne izmene kada […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Skupština Srbije je, 28. aprila 2023. godine, nakon 18 godina, usvojila novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” broj 35/2023. U novom Zakonu predviđene su brojne i značajne izmene i nove obaveze za poslodavce, promene u organizaciji i sprovođenju mera za bezbedan rad, a neke odredbe postojećeg […]

Detaljnije

Load More