Program rada

Home   /   Program rada
  • Obuke u oblasti menadžerskih veština
  • Primena IT tehnologije u svakodnevnim poslovnim operacijama
  • Primena privrednog zakonodavsta (javne finansije, radno zakonodavstvo, javne nabavke, spoljnotrgovinsko poslovanje, carinsko poslovanje, devizno poslovanje…)
  • Zaštita životne sredine
  • Upravljanje otpadom
  • Upravljanje opasnim hemikalijama
  • Primena Direktiva EU u oblasti zastite životne sredine
  • Primena Direktiva EU u oblasti saobraćaja (drumski i železnički)
  • Medjunarodne poslovne konferencije organizujemo u skadu sa potrebama i aktuelnih pitanja u oblastima koje predstavljaju inovaciju profesinalnih znanja i iskustava, potrebnih domaćoj poslovnoj zajednici u procesu pridruživanja EU
  • Izrada projekata za koriščenje bespovratnih sredstava iz fondova eu, u saradnju sa zainteresovanim organizacijama I kompanijama iz regiona (obavezno apliciranje po odabranim pprojektima)