Permanent Educom

Agencija za profesionalno usavršavanje

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Office paket u poslovanju

Iako verovatno koristite Office paket u svom svakodnevnom radu, svi njegovi programi pružaju još mnogo mogućnosti koje će vam značajno olakšati obavljanje radnih zadataka. Na našoj obuci ćete naučiti i kako da prilagodite programe svojim potrebama, otkriti ključne alate i prečice, a i savladaćete rad u Google programima za sličan ili isti posao. 

Detaljnije

Loading ...

Podzakonska akta Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Zbog blizine roka za donošenje Plana upravljanja rizicima (31.12.2022) i podnošenja izveštaja o njegovom sprovođenju nadležnom Ministarstvu (15.1.2023), oglašavamo upis nove grupe polaznika na obuku koja je posvećena sprovođenju zakonskih obaveza po novousvojenim podzakonskim aktima Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Detaljnije

Loading ...

Ugovor o javnoj nabavci – izmena i upravljanje

Radionica “Ugovor o javnoj nabavci” namenjena je svima koji se bave realizacijom procesa javne nabavke, kako sa aspekta naručioca, tako i iz uloge ponuđača, i bavi se prvenstveno izradom ugovora, upravljanjem ugovorom, odnosno njegovim izmenama i izvršenjem. Predavač je Miloš Jović, ekspert za javne nabavke, ranije zaposlen u Upravi za javne nabavke a sada u […]

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

KADROVSKA EVIDENCIJA (NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZAPOSLENIH I NJENO SISTEMATIZOVANJE U DOSIJEU) I DOKUMENTACIJA KOJU SU DUŽNI DA IMAJU POSLODAVCI U SKLADU SA PROPISIMA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU   Predavač je ekspert za oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.   PROGRAM RADIONICE […]

Detaljnije

Loading ...

Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Nakon više najava, nekoliko javnih rasprava, izmena predloženih nacrta, predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je najverovatnije dobio svoju konačnu formu. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi niz veoma bitnih izmena i novih obaveza  za poslodavce, koje treba da obezbede uslove za viši stepen bezbednosti i zdravlja na radu […]

Detaljnije

Loading ...

Ček i menica u funkciji plaćanja i obezbeđenja

Obuka “Ček i menica u funkciji plaćanja i obezbeđenja” je namenjena pravnim licima i preduzetnicima, a ima za cilj da ukaže na brojne specifičnosti, prednosti, kao i moguće rizike korišćenja istih. Predavač na obuci “Ček i menica” je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče banke za Zapadni Balkan i članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom […]

Detaljnije