Permanent Educom

Agencija za profesionalno usavršavanje

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

BZR Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom

Koje odredbe novog Zakona o BZR moraju odmah da se primene? Kako se sprovodi obuka rukovodilaca za BZR kod poslodavca? Koje su nove obaveze za poslodavce i za pravna lica? Zbog velijke aktuelnosti teme dolazimo u Niš.

Detaljnije

Loading ...

Javne nabavke – usvojen novi zakon

Na svom Drugom redovnom zasedanju Skupština Srbije je 27. oktobra 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama čija primena počinje već od 1. januara 2024. godine. Na ovoj obuci, učesnici će biti upoznati sa svim novinama koje donosi novi Zakon, kao i izmenama i dopunama važećeg zakona. Takođe, biće predočena […]

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca – novine u proceduri

Zapošljavanje stranaca je pretrpelo značajne izmene, koje su regulisane novim Zakonom o zapošljavanju stranaca (usvojen u julu 2023. godine), koji je uspostavio značajno fleksibilnije procedure zapošljavanja stranaca i izdavanje jedinstene boravišne dozvole. Na seminaru ćemo izvršiti komparativnu analizu primene novih zakonskih rešenja sa realnim problemima u njihovoj primeni i načinima za njihovo prevazilaženje. Predavač: Sanja […]

Detaljnije

Loading ...

Arhiviranje – obuka za primenu propisa

NOVI TERMIN! Stvaralac i imalac arhivske građe  i dokumentarnog materijala dužan je po Zakonu da obezbedi stručno  osposobljavanje i usavršavanje, kao i proveru stručne osposobljenosti zaposlenih koji upravljaju dokumentima. Predavač je vrhunski ekspert za arhivistiku iz nadležne državne institucije.

Detaljnije

Loading ...

Elektronska pisarnica – operativna primena

Elektronska pisarnica je u zakonskoj primeni, u organima državne uprave, od februara ove godine, ali se njena operativna primena očekuje od 1. januara 2024. godine, obzirom da su Instrukcija o preduslovima rada Pisarnice i Korisničko uputstvo softvera ePisarnica objavljeni u julu ove godine. Detaljne zakonske definicije načina organizovanja i potrebne funkcionalnosti ePisarnice, Zakonodavac je, pored […]

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca – usvojen novi Zakon

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, kog je Vlada Republike Srbije priremila još u februaru ove godine, je usvojen 26. jula 2023. godine, na Četvrtom vanrednom zasedanju Skupštine Srbije. Na istom zasedanju usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Zakon predviđa brojne novine i značajne izmene kada […]

Detaljnije