Permanent Educom

Agencija za profesionalno usavršavanje

Slider 1

Aktuelne Obuke

Loading ...

Dozvole za rad – BZR

Zakon o BZR je predvideo da sami poslodavci utvrde postupak i način za izdavanje dozvola za rad. U praksi su se već pokazale brojne nedoumice u vezi sa primenom ove zakonske odredbe, pa vas pozivamo da se priključite radionici koju organizujemo u NIŠU, a na kojoj će se praktično raditi na izradi dozvola i biti objašnjen čitav postupak.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

KADROVSKA EVIDENCIJA (NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZAPOSLENIH I NJENO SISTEMATIZOVANJE U DOSIJEU) I DOKUMENTACIJA KOJU SU DUŽNI DA IMAJU POSLODAVCI U SKLADU SA PROPISIMA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU   Predavač je ekspert za oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim radnim i nastavnim iskustvom.   PROGRAM RADIONICE […]

Detaljnije

Loading ...

Otkaz ugovora o radu i disciplinske mere

Ovaj seminar detaljno obrađuje prestanak radnog odnosa: razloge, uslove, otkaz ugovora o radu koji nastaje po sili zakona, nezavisno od volje poslodavca ili zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavca, otkaz zbog krivice  zaposlenog, otkaz zbog nastalih okolnosti koji isključuju krivicu zaposlenog, disciplinske mere koje se mogu izreći, njihove specifičnosti...

Detaljnije

Loading ...

Izrada Pravilnika o BZR

Kako da izradite Opšti akt (Kolektivni ugovor i Pravilnik za bezbednost i zdravlje na radu) u skladu sa novim Zakonom o BZR! Instrukcije koje ćete dobiti na seminaru, provešće vas kroz sve stavke koje treba da sadrži Opšti akt, a realizuje se, za poslovnu zajednicu jugoistočne Srbije, u Nišu.

Detaljnije

Loading ...

Rodna ravnopravnost – u susret punoj primeni Zakona

Rodna ravnopravnost je regulisana Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima koji su, u većini, u primeni od juna prošle godine. Međutim, odredbe o rodno osetljivom jeziku, kako je propisao Zakon, ulaze u primenu u junu 2024. godine, pa će to biti trenutak kada će ceo Zakon ući u punu primenu. Na seminaru kog realizujemo 20. februara […]

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

U našem redovnom godišnjem terminu, a zbog stalnog interesovanja poslovne zajednice Srbije, oglašavamo upis grupe na radionicu na kojoj ćete saznati kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog, koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu, kao i odgovore na mnogo drugih gorućih pitanja.

Detaljnije